Ga naar hoofdinhoud

Wijziging regels ontslag per 1 juli 2015

Wijziging regels ontslag per 1 juli 2015
Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. De overheid wil het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers maken. Ook moet het ontslagrecht zich meer richten op het vinden van een nieuwe baan door de ontslagen werknemer.

UWV of kantonrechter
Tot 1 juli 2015 mag de werkgever kiezen of een ontslagverzoek aan het UWV of de kantonrechter ter beoordeling wordt voorgelegd.

Vanaf 1 juli 2015 is de route afhankelijk van de reden voor ontslag:
• Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV.
• Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter (bijvoorbeeld bij disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding).

Een werkgever kan dus na 1 juli 2015 niet zelf meer bepalen welke route hij kiest.

Proceduretijd in mindering brengen op opzegtermijn
De procedure bij het UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze tijd kan in mindering worden gebracht op de (fictieve) opzegtermijn. Wel moet een maand (fictieve) opzegtermijn overblijven.

Beëindiging met wederzijds goedvinden
Het blijft mogelijk dat werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen en dit schriftelijk vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Per 1 juli 2015 heeft de werknemer echter de mogelijkheid om zijn instemming, zonder opgaaf van redenen, te herroepen. De werkgever moet de werknemer wijzen op deze herroepingsmogelijkheid.

Vergoeding
Werknemers krijgen per 1 juli 2015, als zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest, bij ontslag recht op een transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of de overstap naar een andere baan.

Voor de transitievergoeding geldt:
• De werkgever dient deze vergoeding aan een werknemer te betalen die 2 jaar of langer bij de werkgever in dienst is geweest (ook als op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gewerkt). Bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer aan het ontslag heeft de werknemer geen recht op de vergoeding.
• De vergoeding wordt per dienstjaar opgebouwd. Kort gezegd is de regel: 1/3 maandsalaris per dienstjaar en 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
• De vergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Of een jaarsalaris, als dat hoger is.
• De werkgever kan onder voorwaarden zogeheten transitiekosten (zoals kosten van scholing of outplacement) en inzetbaarheidskosten aftrekken van de vergoeding.
• Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag kan de kantonrechter nog een aanvullende vergoeding toekennen.

Voor of na 1 juli 2015 ontslagprocedure starten?
Voor sommige ondernemingen kan het zinvol zijn om zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 juli 2015, een ontslagprocedure te starten. Bijvoorbeeld als er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Niet alleen omdat dan de kostenbesparing zo snel mogelijk gerealiseerd wordt, maar ook omdat dan de verplichting met betrekking tot de transitievergoeding nog niet geldt.
Anderzijds kan het juist zinvol zijn om te wachten met het starten van een ontslagprocedure tot na 1 juli 2015. Bijvoorbeeld als volgens de werkgever sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. De transitievergoeding zal dan vaak aanzienlijk lager uitvallen dan de ontslagvergoeding conform de huidige kantonrechtersformule.

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht waarmee mr. Diederik Snelder of mr. Jan van Gool u kan helpen? Bel 076-5335435 of mail via snelder@markadvocaten.nl of vangool@markadvocaten.nl

Back To Top