Ga naar hoofdinhoud

Verbintenissenrecht

Contracten en andere kwesties in het overeenkomstenrecht

Wat is overeenkomstenrecht?

Elke ondernemer maakt afspraken met personeel, leveranciers, klanten en derden. Het is raadzaam om die afspraken in overeenkomsten of contracten vast te leggen. Daarbij kom je onvermijdelijk in aanraking met het overeenkomstenrecht, ook wel contractenrecht of verbintenissenrecht genoemd. In principe geldt in Nederland dat je vrij bent om overeen te komen wat je wilt, de zogenaamde contractsvrijheid. Maar er zijn ook uitzonderingen en regels:

 • Een overeenkomst mag niet in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde of de wet.
 • Je mag geen contracten sluiten onder de invloed van een wilsgebrek. Dat wil zeggen dat er geen sprake mag zijn van bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden.
 • De contracterende partijen moeten handelingsbekwaam zijn.
 • In veel gevallen zijn er vormvoorschriften.

Deskundige ondersteuning voor ondernemers

In de praktijk komt het helaas vaak voor dat een overeenkomst niet of niet goed schriftelijk is vastgelegd. Daardoor kan het gebeuren dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is. Of de overeenkomst is onduidelijk met als gevolg dat de afspraken die je eigenlijk wilde maken door een rechter heel anders worden uitgelegd.

Door kwalitatief slechte overeenkomsten ontstaan veel geschillen. Ze zijn de hoofdoorzaak van veel kostbare en langdurige procedures. Uiteraard helpen wij je graag als er een geschil rijst over een overeenkomst of als het op een procedure aankomt. Maar liever nog helpen wij je om problemen te voorkomen met een goed advies vooraf en het opstellen van een overeenkomst die je een toekomstig geschil bespaart.

Voorbeelden van overeenkomsten of contracten waarbij MARK Advocaten kan helpen

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Maatschapsovereenkomsten
 • Overeenkomsten van een vennootschap onder firma
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Franchiseovereenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • Overeenkomsten van opdracht

Algemene voorwaarden opstellen

Vrijwel iedere ondernemer gebruikt algemene voorwaarden. Wat veel ondernemers niet weten is dat de wet strikte eisen aan het gebruik van algemene voorwaarden stelt. Heb je vragen over algemene voorwaarden? Of wil je algemene voorwaarden laten opstellen? Ook dan staan onze advocaten met hun expertise voor je klaar.

Maak kennis met onze advocaten of maak een afspraak via de contactpagina.
  Ja, ik ga akkoord met de Cookie- en privacyverklaring.

  MARK Advocaten gebruikt de bovenstaande gegevens uitsluitend om contact op te nemen. Wij delen deze gegevens op geen enkele manier met derden. Lees voor meer informatie onze Cookie- en privacyverklaring.

  Back To Top