Ga naar hoofdinhoud

Slapend dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid; hoe nu verder?

Wat houdt het slapend dienstverband in?

Werkgevers zijn verplicht werknemers die minstens twee jaar in dienst zijn geweest bij een eventueel ontslag een transitievergoeding mee te geven, ook wanneer sprake is geweest van twee jaar ziekte. Werkgevers beschouwen dat in zijn algemeenheid als onrechtvaardig. Twee jaar loon doorbetalen en daarnaast nog een transitievergoeding? Dat is te gortig, ook omdat tegenover het twee jaar doorbetalen van het loon geen werkzaamheden vanuit de werknemer staan.

Werkgevers besluiten daarom vaak de al twee jaar zieke werknemer op de loonlijst te laten staan en hem/haar niet te ontslaan. Resultaat: de loonbetalingsplicht is gestopt omdat deze eindigt na twee jaar ziekte en vanwege het uitblijven van ontslag is de transitievergoeding niet verschuldigd. Het zogenaamde slapend dienstverband.

Wet compensatie transitievergoedingen

De wetgever keurt slapende dienstverbanden af. Daarom is in 2018 de Wet Compensatie Transitievergoedingen aangenomen. Deze wet, die ingaat op 1 april 2020, regelt dat een werkgever compensatie kan aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding voor een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen. De vergoeding wordt door het UWV betaald en bekostigd vanuit het Werkloosheidsfonds.

De wet wordt met terugwerkende kracht geldig voor werkgevers die sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers die twee jaar ziek zijn geweest.

Uitspraken rechters/advies Hoge Raad

Inmiddels heeft ook de rechterlijke macht zich als voorschot op de wettelijke regeling, die in 2020 in werking treedt, over het slapend dienstverband gebogen. Dit op verzoek van werknemers die van mening waren dat hun werkgever diende te worden verplicht om nu al de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de transitievergoeding (ook nu al) uit te betalen.

De ene rechter vindt momenteel dat een werkgever niet kan worden gedwongen een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. De andere rechter oordeelt dat slapende dienstverbanden slecht werkgeverschap zijn. Uiteenlopende standpunten dus. De rechtbank Limburg wil duidelijkheid en gaat de Hoge Raad om advies vragen.

Kort gezegd is de vraag de volgende: dient een werkgever, bij gewijzigde omstandigheden, een redelijk verzoek van een werknemer om de arbeidsovereenkomst te wijzigen honoreren? En kan die wijziging dan inhouden dat de arbeidsovereenkomst wordt verbroken? Ook wanneer de consequentie hiervan is dat de werkgever de werknemer een transitievergoeding moet betalen? En als het antwoord op deze vragen nee is, kan een werkgever dan toch worden verplicht het slapende dienstverband te verbreken?

Conclusie: het slapend dienstverband houdt werkgevers en werknemers stevig bezig. De Hoge Raad zal duidelijkheid gaan geven. Wij houden u op de hoogte! Zijn er bij u nu al vragen over het slapend dienstverband en over de mogelijkheden voor werkgevers om op grond van de per 2020 in werking tredende Wet Compensatie Transitievergoedingen betaalde of nog te betalen transitievergoedingen terug te krijgen, dan kunt u uiteraard terecht bij een van onze arbeidsrechtspecialisten, te weten Jurgen Hooymayers, Diederik Snelder of Jan van Gool.

Back To Top