Ga naar hoofdinhoud

Huurrecht: bedrijfsruimte

Mark
van Loo

UW ADVOCAAT IN
Mark van Loo

Advocaat huurrecht, overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht, overeenkomstenrecht en het huurrecht zijn rechtsgebieden die nauw met elkaar verweven kunnen zijn en essentieel zijn voor het succes van de meeste ondernemingen. Binnen deze context neemt het opzoeken en aangaan van verschillende samenwerkingsverbanden een centrale plaats in, vooral binnen het kader van het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht speelt een cruciale rol bij het juridisch juist verankeren van samenwerkingsverbanden. Het opstellen van duidelijke en juridisch afdwingbare contracten is niet alleen een formele stap, maar het vormt ook de essentie van de samenwerking. Ik help ondernemers graag bij het goed uitwerken van contracten, waarbij niet alleen de rechten en plichten van betrokken partijen worden vastgelegd, maar ook bijgedragen wordt aan de levensvatbaarheid en continuïteit van het samenwerkingsverband.

In 2008 ben ik begonnen in de advocatuur en sinds 2014 ben ik als zelfstandig en ondernemende advocaat werkzaam. Sindsdien treed ik overwegend op voor ondernemers als vaste sparringpartner, waarbij ik met name ondernemers adviseer op het gebied van het opstellen en onderhandelen bij commerciële handelscontracten, huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten, samenwerkingsovereenkomsten, bedrijfsovernames, en aandeelhoudersovereenkomsten of aandeelhoudersgeschillen. De zaken die ik daarbij behandel vertonen doorgaans een bepaalde juridisch-strategische complexiteit op genoemde rechtsgebieden. Mijn grootste voldoening haal ik uit het begeleiden van zaken, waarbij ik samen met de ondernemer de optimale strategie voor een kwestie bepaal. Het gaat daarbij niet alleen om het bepalen van de juiste strategie, maar ook om deze strategie met overtuigende argumenten te onderbouwen en hierbij hanteer ik een doordachte aanpak. Ik ben bedreven in het strategisch toepassen van juridische instrumenten zoals een beslaglegging, faillissementsaanvraag of een kort geding.

Mijn doel is altijd om de belangen van mijn cliënten maximaal te behartigen, waarbij ik gebruikmaak van mijn juridische expertise en inzicht. Mijn streven gaat dan vaak verder dan het enkel behalen van overwinningen en zaken. Ik focus juist graag op het tot stand brengen van duurzame oplossingen die in het belang zijn van mijn cliënten.

Specialisatie

  • Leergang contractenrecht

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Mark van Loo heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht ertoe om elk jaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Marcella de Maare
Back To Top