Ga naar hoofdinhoud

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

In een recent nieuwsbericht op onze website werden enkele zaken besproken die gaan veranderen als de Wet Werk en Zekerheid in werking treedt. Inmiddels is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld en is het wetsvoorstel – met aanpassingen – op 18 februari jl. aangenomen.

Wijziging ketenregeling uitgesteld naar 1 juli 2015

De aangekondigde wijziging van de ketenregeling die van toepassing is bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd wordt uitgesteld. Het eerdere wetsvoorstel beoogde om de aanpassing al op 1 juli 2014 in werking te laten treden. Dit wordt nu uitgesteld naar 1 juli 2015, de datum waarop de beoogde Wet Werk en Zekerheid in zijn geheel in werking moet gaan treden. In een eerder nieuwsbericht op onze website kunt u lezen wat de wijziging van de ketenregeling inhoudt. Overigens treden de voorgestelde wijzigingen voor tijdelijke arbeidscontracten op het gebied van de regels over proeftijd, concurrentiebeding en verplichte aanzegtermijn wel per (naar verwachting) al per 1 juli 2014 in werking.

Kleinere ondernemingen worden ontzien

Een andere belangrijke aanpassing op het eerdere wetsvoorstel is de volgende. Bij een bedrijfseconomisch ontslag bij een bedrijf met minder dan 25 werknemers, zal er een gematigde transitievergoeding van toepassing zijn. Eén van de wetswijzigingen per 1 juli 2015 luidt dat werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn ook in geval van bedrijfseconomisch ontslag recht hebben op een zogenaamde transitievergoeding. Deze vergoeding is bestemd voor (om)scholing of outplacement. De hoogte is afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer in dienst is geweest. In het aangenomen wetsvoorstel is nu gewijzigd dat voor kleinere ondernemingen geldt dat de dienstjaren die al opgebouwd waren voor 1 mei 2013 niet meetellen. Deze regeling geldt voorlopig tot 2020. Werkgevers worden geacht vanaf 1 mei 2013 bekend te zijn met de mogelijke invoering van de transitievergoeding en hiervoor eventueel reserveringen te gaan treffen.

Mocht u meer informatie willen over de Wet Werk en Zekerheid, dan kunt u contact opnemen met Jan van Gool of Diederik Snelder.

Back To Top