Ga naar hoofdinhoud

Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze

Iedere klant van een rechtsbijstandsverzekeraar heeft het recht op vrije advocaatkeuze als er in zijn zaak een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd moet worden. Dit is de consequentie van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie eind 2013.

Rechtsbijstandsverzekeraars perkten dit recht op vrije advocaatkeuze voorheen in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de € 25.000). Bij zaken waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt (zoals arbeidszaken, huurzaken en andere zaken bij de kantonrechter) stelden de verzekeraars zich op het standpunt dat de verzekerde geen recht had op vergoeding van zijn advocaatkosten als die verzekerde er voor koos om de zelfgekozen advocaat de belangen van de verzekerde te laten behartigen. Een verzekerde spande hierover een zaak aan tegen rechtsbijstandsverzekeraar Das, omdat hij niet wilde dat zijn arbeidsrechtelijke procedure door een medewerker van Das werd gevoerd. Das stelde dat het recht op vrije advocaatkeuze pas ontstaat als de verzekeraar beslist dat de zaak niet door een eigen jurist kan worden gedaan, maar kreeg dus geen gelijk.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft en het komt tot een procedure dan mag u dus zelf uw advocaat kiezen. Ongeacht of vertegenwoordiging door een advocaat in de procedure verplicht is of niet. De keuzevrijheid om zelf een advocaat te kiezen betekent overigens niet dat verzekeraars in alle gevallen de verplichting hebben om de (volledige) kosten van rechtsbijstand dekken. De tijd dat verzekerden in een procedure genoegen moesten nemen met een niet zelf gekozen jurist van de verzekeraar lijkt echter voor veel gevallen voorbij.

Das rechtsbijstand heeft inmiddels de aanpassing van haar polisvoorwaarden aangekondigd. Zo gaat Das een eigen bijdrage invoeren voor verzekerden die zelf een advocaat willen kiezen in een procedure zonder verplichte procesvertegenwoordiging en maximum bedragen hanteren voor de kosten van externe rechtshulpverleners.

Indien u over dit onderwerp vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag.

Back To Top