Ga naar hoofdinhoud

Adwords en merkinbreuk

Adwords en merkinbreuk

Het gebruiken van een merk van een concurrent in Adwords levert merkinbreuk op en is dus onrechtmatig.

Veel ondernemers maken gebruik van Adwords campagnes van Google (betaalde zoekmachine advertenties) om op internet beter vindbaar te zijn. Google maakt daarvoor reclame en adviseert mensen over welke woorden zij kunnen gebruiken. Een prima marketingtool, zo lang daar maar verstandig gebruik van wordt gemaakt.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een ondernemer de merknaam van een concurrent als Adwords zoekwoord gebruikt. Dat lijkt slim: mensen die de concurrent zoeken komen dan immers niet bij de concurrent terecht maar bij de ondernemer die de Adwords campagne is gestart. Aan het gebruik van het merk van een concurrent kleven echter grote risico’s. Het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom geeft de houder van een merk namelijk het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van dat merk in het economisch verkeer.

Al in 2010 heeft het Europese Hof van Justitie vastgesteld dat het gebruik van andermans merk als Adwords een merkinbreuk oplevert als aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan. In de eerste plaats moet met het gebruik van het merk als Adwords reclame worden gemaakt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is geregistreerd. Wanneer het merk van een concurrent wordt gebruikt, is daarvan vaak sprake. De ondernemer die het merk gebruikt en de concurrent zullen namelijk dezelfde waren of diensten aanbieden. In de tweede plaats moet het voor internetgebruikers niet of nauwelijks mogelijk zijn om te zien van wie die reclame afkomstig is. Ook aan die voorwaarde wordt vaak voldaan. De ondernemer die bewust het merk van zijn concurrent gebruikt om verkeer naar zijn eigen site te genereren zal de verwarring niet weg willen nemen, want daarmee loopt hij het risico dat de bezoeker van de site alsnog naar de concurrent gaat.

Wanneer iemand dus het merk van een concurrent in Adwords gebruikt en aan de twee hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan, levert dit gebruik merkinbreuk op. De houder van een merk kan in dat geval onder andere schadevergoeding en winstafdracht vorderen. Een Adwords campagne met het merk van een concurrent kan daardoor een bijzonder kostbare aangelegenheid worden.

Wees dus voorzichtig met het kiezen van woorden voor een Adwords campagne en kom in actie wanneer u constateert dat een concurrent uw merk gebruikt zonder uw toestemming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christel van den Reek of 076-5335435.

Back To Top