Ga naar hoofdinhoud

Wet verbetering functioneren VvE’s: nadere regels voor reservefonds

Wet verbetering functioneren VvE’s: nadere regels voor reservefonds

De Wet verbetering functioneren VvE’s wordt hoogstwaarschijnlijk dit jaar ingevoerd. Het wetsvoorstel hiertoe is met een amendement op 21 februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen en op 27 mei 2017 door de Eerste Kamer goedgekeurd.

In 2005 is het verplicht hebben van een reservefonds voor VvE’s ingevoerd. In het wetsvoorstel dat in mei 2016 is ingediend, wordt voorgesteld die verplichting aan te scherpen met wettelijke regels over de minimale omvang van dat fonds. Jaarlijks zal in beginsel ten minste een half procent van de herbouwwaarde moeten worden gereserveerd. Als men dat bedrag lager wilt stellen kan dat alleen maar onder de voorwaarde dat dit gebaseerd is op een meerjaren onderhoudsplan.

Met het amendement Ronnes wordt storting van geld op een bankrekening van de VvE de nieuwe norm voor VvE’s van woningen. Dat sluit aan bij de huidige praktijk. Maar kleinere VvE’s en verhuurders hoeven niet onnodig belast te worden met deze verplichting. Daarom is opgenomen dat van de hoofdregel om te storten kan worden afgeweken in twee gevallen:

  1. Bij reglement of bij besluit van de vergadering van eigenaars met een meerderheid van 4/5e, of
  2. Als een bankgarantie wordt afgegeven.

Met dit amendement wordt op een praktisch uitvoerbare wijze tegemoet gekomen aan eerdere kritiek op het wetsvoorstel, dat met de mogelijkheid van het stellen van een garantie de reservefonds bijdrageplicht eenvoudig zou kunnen worden omzeild.

Op 21 februari 2017 zijn het voorstel tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34 479) én het Amendement Ronnes door de Tweede Kamer aangenomen. Hier treft u het wetsvoorstel Wet verbetering functioneren VvE’s, het amendement Ronnes en de kamerbrief van Minister Plassterk d.d. 21 februari 2017 aan. De verwachting is dat de inwerkingtreding niet lang op zich zal laten wachten.

Wat is het gevolg van de nieuwe wet?

Als de wet in werking treedt moeten VvE’s van woningen verplicht fysiek geld reserveren op een bankrekening voor het reservefonds ten behoeve van onderhoud van het gebouw. Jaarlijks ten minste een half procent van de herbouwwaarde of een bedrag gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Deze verplichting geldt niet voor kleinere VvE’s en verhuurders als bij reglement of besluit met 4/5e meerderheid hiervan wordt afgeweken of een bankgarantie wordt gesteld. Bij aankoop van een appartement is het van belang om de potentiële kopers hierop te wijzen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij mr. Nanda de Wilde.

Back To Top