Ga naar hoofdinhoud

UWV gaat transitievergoeding terugbetalen aan werkgever bij ontslag langdurig zieke werknemer

Goed nieuws voor de werknemer én de werkgever: op 11 juli 2018 is het wetsvoorstel aangenomen dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag vanwege langdurige werkloosheid moet betalen.

Aanleiding

Werkgevers zijn verplicht om gedurende de eerste 2 ziektejaren van een werknemer het loon door te betalen. Na 2 jaar eindigt deze verplichting voor de werkgever. Op dat moment is er echter nog geen einde aan de arbeidsovereenkomst gekomen. Voor 1 juli 2015 werd zo’n langdurig zieke werknemer na die periode van 2 jaar vaak ontslagen, maar hoefde de werkgever geen ontslagvergoeding te betalen. Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 wel. Zo ontstonden de “slapende dienstverbanden” van zieke werknemers die geen recht op loon meer hadden, maar nog wel in dienst waren bij deze werkgever. Deze situatie was voor de werknemer en de werkgever ongewenst. De werknemer kreeg geen transitievergoeding en bij de werkgever bleef een terugkeer van de zieke werknemer, hoe onwaarschijnlijk ook in sommige gevallen, boven het hoofd hangen.

Wanneer compensatie?

Vanaf 1 april 2020 treedt dus de zogeheten compensatieregeling in werking. Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald aan een zieke werknemer na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Ook voor oude gevallen

Let op! Vanaf 1 april 2020 heeft een werkgever recht op compensatie voor transitievergoedingen die hij betaalt aan een zieke werknemer, maar ook voor transitievergoedingen die hij sinds 1 juli 2015 heeft betaald.

Aanvraag bij UWV

Werkgevers zullen de aanvraag voor de compensatie moeten indienen bij het UWV. Dit moet uiterlijk 6 maanden nadat de transitievergoeding aan de werknemer is betaald. Voor oude gevallen, waarbij tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 de transitievergoeding is betaald aan de werknemer, moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV worden ingediend.

Bij deze aanvraag moet de werkgever diverse gegevens aanleveren, waaronder de arbeidsovereenkomst, loonspecificaties van de ziekteperiode, de stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld een uitspraak van het UWV of kantonrechter of een vaststellingsovereenkomst) en dat de transitievergoeding is betaald.

Bewaar dus goed alle relevante documenten indien u na 1 juli 2015 een langdurig zieke werknemer hebt ontslagen én een transitievergoeding hebt betaald.

Arbeidsrechtelijke vragen?

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over arbeidsrecht waarmee mr. Diederik Snelder, mr. Jan van Gool of mr. Jurgen Hooymayers u kan helpen? Bel 076-5335435 of mail naar snelder@markadvocaten.nl, vangool@markadvocaten.nl of hooymayers@markadvocaten.nl.

Back To Top