Ga naar hoofdinhoud

AVG in het arbeidsrecht: eerlijk duurt het langst

Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Uiteraard heeft dit ook consequenties voor het arbeidsrecht en de relatie tussen werkgever en werknemer. Voor werkgevers is het aan te raden om in het personeelshandboek afspraken vast te leggen op welke wijze er persoonsgegevens van de werknemers worden verzameld, hoe lang deze bewaard worden en met welke derde(n) deze eventueel gedeeld worden.

Referentie ex-werknemers

Uiteraard geldt de AVG ook voor de rechtsverhouding tussen de werkgever en de ex-werknemer. Een van de eerste zaken waarin een ex-werknemer een beroep deed op de AVG betrof het volgende. Een werknemer die werkzaam was geweest als invaldocent Duits op een school, had zonder voorafgaand overleg zijn ex-werkgever als referent opgegeven bij een sollicitatie. Een andere school die de docent wilde aannemen had naar aanleiding van deze referentie telefonisch bij de vorige werkgever geïnformeerd. Naar aanleiding van dit telefoongesprek kreeg de docent te horen dat hij niet werd aangenomen. De vorige werkgever werd door de docent gedagvaard wegens onrechtmatig handelen, waarbij een beroep werd gedaan op bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en identieke bepalingen in de AVG, welke de WBP heeft opgevolgd.

Eerlijk duurt het langst

Zowel de Kantonrechter als het Gerechtshof hebben de vorderingen van de werknemer afgewezen. Als uitgangspunt geldt namelijk dat de sollicitant die in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever aanwijst als referent, daarmee toestemming geeft voor het afgeven van gegevens over zijn persoon en zijn functioneren. Deze informatie kan zowel positief als negatief voor de persoon in kwestie uitpakken. Wanneer een sollicitant bepaalde negatieve informatie van de referentie over zijn persoon of functioneren wil uitsluiten, dient hij dat expliciet bij de referent aan te geven. Deze kan vervolgens op zijn beurt een afweging maken of hij nog wel een referentie wil verstrekken. Immers, een referent dient een correct beeld van de betrokken persoon aan de potentiële werkgever te verstrekken. Het onthouden van noodzakelijke informatie kan immers onzorgvuldig handelen en daarmee aansprakelijkheid voor schade jegens de nieuwe werkgever opleveren.

Conclusie

Omdat ook gebleken was dat de werknemer niet een volledig beeld van zijn carrière in zijn cv had gegeven (hij had een kort dienstverband bij een andere school verzwegen), bleek dat er geenszins sprake was van onzorgvuldig of onrechtmatig handelen van de ex-werkgever. Kortom bij het verstrekken van de referentie geldt dat zoveel mogelijk relevante informatie aan de potentiële werkgever mag – en zelfs moet – worden verstrekt. De AVG staat hierin de werkgever – uitzonderingen daargelaten – niet in de weg.

Indien u meer over dit onderwerp wil weten, neem dan contact op met Jan van Gool, Diederik Snelder of Jurgen Hooymayers van Team Arbeidsrecht van MARK Advocaten. Christel van den Reek kan u verder helpen met AVG-vraagstukken.

Back To Top