Ga naar hoofdinhoud

Tips bij ontslag op staande voet

Tips bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. Het dienstverband eindigt per direct en de werknemer heeft ineens geen salaris meer. En in beginsel ook geen recht op een ww-uitkering.

Waar moet ik als werkgever op letten?

Als je als werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan, let dan met name op de volgende punten:

  1. Er moet een dringende reden zijn voor het ontslag; diefstal of herhaalde werkweigering kan bijvoorbeeld een dringende reden opleveren.
  2. Het ontslag moet onverwijld worden gegeven; zo spoedig mogelijk als je als werkgever bekend bent geworden met de dringende reden.
  3. Stuur zo spoedig mogelijk een (aangetekende) brief aan de werknemer waarin het ontslag wordt bevestigd en motiveer om welke reden het ontslag wordt gegeven.

Waar moet ik als werknemer op letten?

Werknemers hebben groot belang bij het ondernemen van actie tegen een ontslag op staande voet. Zij raken niet alleen per direct hun baan en salaris kwijt, maar komen in beginsel ook niet in aanmerking voor een ww-uitkering.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 moet je als werknemer nog voortvarender actie ondernemen. Sindsdien moet een werknemer binnen 2 maanden na het ontslag op staande voet vernietiging hiervan aan de kantonrechter vragen. Dat de termijn van 2 maanden door rechters strikt wordt gehanteerd blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Groningen. De werkneemster in kwestie had pas na 2 maanden en 3 dagen een procedure gestart waarin zij tegen het ontslag protesteerde en aanspraak maakte op loondoorbetaling. Te laat, aldus de kantonrechter, die dus niet eens meer toekwam aan de vraag of het ontslag terecht was gegeven.

Kortom, snelle actie is vereist!

Vragen over ontslag op staande voet? Neem contact op met Diederik Snelder, Jan van Gool of Jurgen Hooymayers.

Back To Top