Ga naar hoofdinhoud

Digitaal van elkaar af?

Digitaal van elkaar af?

Op 24 november jl. kopt de telegraaf dat het mogelijk is voor stellen om ‘online’ van elkaar te scheiden.

Hoezo, hoe werkt dat dan?’

Via www.rechtwijzer.nl kun je blijkbaar van a tot z digitaal uit elkaar.

De rechtwijzer is een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat is de organisatie die in Nederland onder andere zorgdraagt voor het systeem van de toevoegingen (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Het zal dan wel een bezuinigingsmaatregel zijn, is mijn eerste gedachte. Want naast deze nieuwe online tool, wordt er continu gesproken over bezuinigingen op de kosten van de rechtsbijstand.

Ik besluit de proef op de som te nemen en in te loggen op de genoemde website.

‘Maak zelf een helder en volledig scheidingsplan online. Kies voor de beste oplossingen, stap voor stap, samen met je partner. Met juridische hulp waar nodig’, zo begint te tekst.

Kies voor de beste oplossingen, dat lijkt me logisch. Juridische hulp waar nodig, daar ben ik benieuwd naar. Naar blijkt is het mogelijk tijdens het invullen van het plan contact op te nemen met een ‘bemiddelaar’ of met een ‘beslisser’ als je er samen niet uitkomt. Ik stel me dan voor dat je in een soort chatsessie terecht komt met een voor jou volledig onbekend persoon, die ofwel gaat proberen tussen jullie te bemiddelen ofwel een knoop doorhakt. Ik kan mij niet voorstellen dat je daar op zit te wachten. Maar misschien ben ik bevooroordeeld.

Als ik inlog met mijn Digid blijkt dat je een soort commitment moet afgeven, waarin je verklaart het plan tot het einde af te zullen maken. Aangezien er ook kosten aan deze manier van scheiden verbonden zijn, besluit ik toch maar de module af te sluiten. Ik had toch al niet zo’n goed gevoel bij de lijst met maar liefst 56 veel gestelde vragen, waar bijna op alle vragen wordt geantwoord met: ’neem contact op met het service centrum’.

Zelf ben ik van mening dat het juist een goede ontwikkeling is dat er zorgvuldig gescheiden wordt, met aandacht voor elkaars beweegredenen en motieven. Een stukje persoonlijke uitleg en iemand waar je mee aan tafel zit die dit proces begeleidt is mijns inziens onontbeerlijk. Ik ga natuurlijk graag met mijn tijd mee, maar volgens mij is dit online scheidingsproces bijna voor niemand weggelegd. Graag hoor ik zowel de positieve als de negatieve ervaringen van stellen die er mee gewerkt hebben. Voor een persoonlijk advies, kun je contact opnemen met mij of mijn kantoorgenote:

 

Back To Top