Ga naar hoofdinhoud

Stiefmoeder… wat Assepoester had moeten weten!

Stiefmoeder… wat Assepoester had moeten weten!

Wie kent haar niet, de stiefmoeder van Assepoester, of misschien minder bekend maar ook niet heel aardig, de stiefmoeder van Hans en Grietje. We kennen haar uit sprookjes met op zijn zachtst gezegd niet een heel sympathiek karakter. Hoewel men vaak liever spreekt van bonusmoeder of cadeaumoeder is gelukkig de werkelijkheid een hele andere. In onze huidige moderne tijd komen stiefmoeders maar ook stiefvaders veel voor, maar wanneer ben je het en wat voor gevolgen heeft het zijn van stiefouder?

Wanneer ben je stiefouder? Je bent stiefouder als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met de vader of moeder van een kind dat bij hem of haar ingeschreven staat. Je bent dus geen stiefouder (in juridische zin) als je gaat samenwonen of als het kind bij de andere ouder ingeschreven staat.

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap moet je als stiefouder financieel bijdragen in het onderhoud van je stiefkind. Als er een discussie is over de kinderalimentatie moet dus ook gekeken worden hoeveel de stiefouder moet bijdragen voor dit kind. Voor veel mensen voelt dit onrechtvaardig, omdat ze vinden dat ouders zelf financieel voor hun kind moeten zorgen. Daarbij betaalt de stiefouder in de praktijk vaak al geld voor het stiefkind omdat dit kind binnen diens gezin leeft en er geen onderscheid gemaakt zal worden in bijvoorbeeld de boodschappen die voor de volwassen en eventuele gezamenlijke kinderen worden gehaald en voor het stiefkind, niet waar? Als dan alimentatie betaald moet worden door de andere ouder en de kosten van het stiefkind over drie ouders verdeeld worden, heeft de ouder die alimentatie moet betalen hier een financieel voordeel van. Veel mensen zijn van mening dat dit niet de bedoeling kan zijn geweest van de wetgever of van partijen zelf.

Op dit moment is het zo dat de verplichting om financieel bij te dragen voor kinderen voor ouders en stiefouders gelijk is. Dit zorgt er soms voor dat als bijvoorbeeld moeder gaat hertrouwen, vader minder alimentatie hoeft te betalen, omdat de stiefouder ook moet gaan meebetalen voor het kind. Overigens is het wel zo dat deze verplichting voor de stiefouder eindigt als het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt. Op dat moment moeten de ouders weer samen de kosten voor hun kind dragen en zo kan zowel hertrouwen als scheiden leiden tot aanpassingen van de hoogte van de kinderalimentatie.

Al langere tijd ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarin is opgenomen dat de stiefouder geen financiële verplichting wordt opgelegd ten aanzien van zijn of haar stiefkind. Dit om te zorgen dat als ouders een nieuwe relatie in de vorm van huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan er niet direct een financiële verplichting ontstaat voor een stiefouder. Het wetsvoorstel staat nog in de kinderschoenen en de vraag is of en in welke vorm een regeling in de wet wordt opgenomen. Als u wilt weten wat uw huidige situatie voor gevolgen heeft voor de kinderalimentatie, neemt u gerust vrijblijvend contact op met Moniek Hofland of Joyce Heuts van Mark Advocaten.

Back To Top