Ga naar hoofdinhoud

Seminar WWZ en afschaffing VAR

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat er veel veranderd is voor werkgevers en werknemers door inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015. Door de invoering van deze nieuwe regelgeving hebben zich o.a. op het gebied van flexwerkers, werknemers met tijdelijke contracten en het ontslagrecht belangrijke wijzigingen voorgedaan. De WWZ heeft voor werkgevers  en werknemers in de dagelijkse praktijk grote gevolgen. Inmiddels zijn ook de diverse aspecten onderwerp van rechtspraak en wordt duidelijk hoe rechters met de nieuwe wet omgaan. Graag willen wij met u deze praktijkervaringen delen. Ook wordt ingegaan op de vraag of payrolling een goed alternatief is voor het in dienst nemen van personeel.

Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en in plaats daarvan wordt het systeem van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten definitief ingevoerd. Dit betekent  voor ondernemers die met  freelancers of ZZP-ers werken de nodige veranderingen.

MARK Advocaten en Zoutewelle Accountants houden een seminar over bovenstaande onderwerpen, de aankomende veranderingen en de praktische gevolgen daarvan. Tijdens het seminar zal door middel van een interview met een collega ondernemer die pro actief met de afschaffing van de VAR is omgegaan, de theorie vertaald worden naar de praktijk.

Te behandelen onderwerpen:

Wat zijn de ervaringen met de nieuw ingerichte ontslagprocedures?

Zijn de vergoedingen hoger of lager in het huidige ontslagrecht?

Wat zijn de ervaringen met de verplichte aanzegtermijn en het concurrentiebeding bij tijdelijke contracten?

Hoe moeten we omgaan met flexibele contracten?

Is payrolling een goed alternatief voor een arbeidsovereenkomst?

Hoe werkt een modelovereenkomst i.p.v. een VAR?

Hoe minimaliseer ik mijn risico’s als werkgever?

Het programma zal er als volgt uitzien:

16.00 uur:           ontvangst

16.15 uur:           presentatie Actualiteiten Wet Werk en Zekerheid

16.45 uur:           pauze

17.00 uur:           interview modelovereenkomst in plaats van VAR

17.30 uur:           vragenronde

18.00 uur:           einde bijeenkomst

Op de onderstaande datum en plaats kunt u deelnemen:

Donderdag 2 juni 2016 bij MARK Advocaten, Baronielaan 28, 4818 RA Breda.

Wij nodigen u van harte uit dit seminar bij te wonen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Jan van Gool. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.

Back To Top