Ga naar hoofdinhoud

CD van jou, CD van mij?

CD van jou, CD van mij?

Maar gekregen van mijn moeder dus van mij….

De bekende zin uit het nummer van Acda en de Munnik houdt in echtscheidingsland vaak de gemoederen bezig. Immers, als één van de weinige landen in Europa, kent Nederland het stelsel van de volledige gemeenschap van goederen. Dit betekent dat wanneer je met elkaar in het huwelijk treedt en je bij de notaris geen huwelijkse voorwaarden afspreekt, het volledige vermogen (dus ook het vermogen dat je reeds voor het huwelijk in je bezit had) maar ook alle schulden gezamenlijk worden. Dit geldt ook voor vermogen dat je ontvangt vanwege een schenking of een erfenis. Dit is in de praktijk soms pijnlijk.

Het is dan ook goed nieuws, dat hierin mogelijk verandering komt. Op 19 april jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de gemeenschap van goederen aangenomen. Als ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor het wetsvoorstel stemt, gaat er een aantal zaken veranderen.

Wat wijzigt er (kort gezegd)?

  • Het wetsvoorstel beperkt de omvang van de gemeenschap. Het vermogen dat ieder vóór het huwelijk al bezat alsmede het hetgeen van het vermogen geschonken of geërfd is valt (automatisch) buiten de gemeenschap van goederen. Hiervoor is derhalve geen zogenoemde ‘uitsluitingsclausule’ meer nodig in een testament of schenkingsakte.

In plaats van volledige vermogensvermenging ontstaan er dus bij echtscheiding na de wetswijziging drie vermogens: het privé-vermogen van elk van de echtgenoten én het vermogen van de nieuwe (beperkte) gemeenschap.

  • Belangrijk te vermelden is dat het zogenoemde ‘bewijsvermoeden’ blijft bestaan. Als geen van de echtgenoten kan aantonen dat het vermogen van hem of haar is, dan valt het vermogen in de gemeenschap. Een goede ‘administratie’ is derhalve van belang en wordt nog belangrijker nu er verschillende vermogens kunnen ontstaan.
  • Het verhaalsrecht van privé-schulden wordt in de nieuwe wet beter geregeld en er wordt een uitzondering gemaakt voor ondernemingswinsten.

MARK Advocaten kijkt graag met u mee naar uw specifieke situatie en kan u advies geven over de mogelijkheden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk, samen met uw echtgeno(o)t(e), via mediation te kijken naar uw situatie. Voor meer informatie neem contact op met Moniek Hofland of Joyce Heuts.

Back To Top