Ga naar hoofdinhoud

Einde nul-uren-, min-max contracten in zicht?

Op 5 juli jl. heeft minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer een brief toegezonden om deze te informeren over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Hierin staan een aantal opvallende highlights, welke het nodige kunnen gaan betekenen in het arbeidsrecht, mits deze wijzigingen uiteraard door zullen gaan.

Min-max contacten en nul-urencontacten afschaffen

Het kabinet is voornemens om de huidige vorm van oproepcontacten af te schaffen. Voor scholieren en studenten zal er een uitzondering worden gemaakt. De huidige nul-uren- en min-max contacten zullen worden vervangen door een basiscontract, welke de sociale partners nader dienen uit te werken. De reden waarom deze wijziging wordt gemaakt is dat er meer werkzekerheid en roosterzekerheid moet worden geboden aan werknemers.

Verdere reguleren uitzendcontacten

Er komt een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Daarnaast zullen uitzendperiodes worden beperkt tot maximaal drie jaar. Een uitzendkracht zal maximaal 52 weken in fase A en 104 weken in fase B werkzaam kunnen zijn. Er moet vanaf het moment van inlening sprake zijn van tenminste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden ten opzichte van werknemers die direct werken bij de inlener.

De reden voor de invoering van deze maatregel is dat er een waarborg dient te komen om te voorkomen dat uitzendkrachten permanent aan hun inlener ter beschikking worden gesteld.

Ketenregeling: draaideureffect wordt tegengegaan

De opeenvolging van vele tijdelijke contacten wordt tegengegaan door af te schaffen dat er een “pauze” van zes maanden kan worden genomen, alvorens een nieuwe keten start.

De bedoeling van deze wijziging is ingegeven door de wens om tot een andere vorm van wendbaarheid te komen. Het contract voor onbepaalde tijd moet weer de norm worden, waarbij werkgevers zich wel snel moeten kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. In het najaar wordt hierover politieke besluitvorming verwacht. Uiteraard zullen wij u via onze nieuwsberichten op de hoogte houden.

Als u meer over dit onderwerp wilt weten en wat dit voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met de arbeidsrechtspecialisten van MARK Advocaten, Lieke van den Eijnden, Diederik Snelder en Jan van Gool. Wij houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Back To Top