Ga naar hoofdinhoud

Huurindexeringperikelen III

In eerdere artikelen is Wim Vos ingegaan op bedingen in huurovereenkomsten van bedrijfsruimten waardoor de huurprijzen automatisch jaarlijks worden verhoogd.

CPI

Bij de huur van bedrijfsruimten worden in de meeste gevallen de standaardcontracten gebruikt die door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zijn opgesteld. In deze modellen wordt al sinds de jaren ’80 de huurindexering gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) dat door het CBS wordt gepubliceerd. Door de enorme inflatie zo’n anderhalf jaar geleden kon dit tot een huurindexering van 14,5% leiden. Inmiddels is er de nodige rechtspraak over de vraag of dergelijke hoge indexeringen in stand kunnen blijven.

Lees hier de artikelen nog eens terug: 1) Torenhoge huurindexering. Hoe hiermee om te gaan? 2) Huurindexeringsperikelen I, 3) Huurindexeringsperikelen II

aanpassen modellen

Mede door de gevolgen die de inflatie heeft op de huurprijzen heeft de ROZ na overleg met de Autoriteit Consument & Markt besloten de modellen aan te passen. Er worden verhuurders en huurders nu meer mogelijkheden geboden om afspraken te maken over de indexering van huur. Lees hier het artikel van de ROZ waarin dit bekend is gemaakt.

Het artikel dat ziet op de huurprijsverhoging komt nu als volgt te luiden:

Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt om een huurprijsaanpassing te realiseren, wordt de huurprijs jaarlijks [per ……… voor het eerst met ingang van ……… / na ommekomst van 12 maanden, voor het eerst 12 maanden na de ingangsdatum, aangepast:

  1. a) met een vast percentage van …….%; of
  2. b) met inachtneming van artikel 4.5.2 van deze huurovereenkomst; of
  3. c) op een door partijen overeen te komen wijze, als volgt: ………………………………………………

Artikel 4.5.2 dat onder b wordt genoemd is nog steeds de aloude huurprijsaanpassing conform de CPI. Er zijn echter twee mogelijkheden bijgekomen die zowel verhuurders als huurders meer mogelijkheden en onderhandelingsruimte geven. Het is dus zinvol om goed acht te slaan op deze aanvullende mogelijkheden wanneer u een huurovereenkomst dient op te stellen of u een huurovereenkomst krijgt voorgelegd.

Mocht u als verhuurder of huurder met discussies omtrent de aanpassing van huurprijzen worden geconfronteerd, dan kunt u contact opnemen met Wim Vos, advocaat huurrecht. Wim beoordeelt graag uw juridische positie.

 

Back To Top