Ga naar hoofdinhoud

Terecht of onterecht ontslag op staande voet: een wereld van verschil

Als advocaat arbeidsrecht help ik, Diederik Snelder, werkgevers en werknemers regelmatig met ontslag op staande voet zaken. Ontslag op staande voet is de zwaarste straf die een werknemer kan krijgen. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct en daarmee het recht op loon. En naar een ww-uitkering kan de werknemer fluiten.

Vanwege deze ernstige gevolgen worden strenge eisen gesteld aan een ontslag op staande voet:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden: oftewel, het moet “echt heel erg” zijn wat de werknemer heeft gedaan. Diefstal, mishandeling van de werkgever of hardnekkig weigeren aan een redelijke opdracht te voldoen zijn voorbeelden die ontslag op staande voet vaak rechtvaardigen.
  • De arbeidsovereenkomst moet onverwijld, oftewel heel snel, worden opgezegd en aan de werknemer moet onverwijld worden medegedeeld waarom hij op staande voet is ontslagen.

Diefstal broodje

Er wordt in de praktijk veel geprocedeerd over ontslag op staande voet. Een zaak waar ik zelf bij betrokken was betrof het ontslag op staande van een supermarktmedewerkster na een dienstverband van 42 jaar. Zij pakte regelmatig een broodje en vleeswaren uit de winkel zonder te betalen en had dan een “gratis lunch”. Ook registreerde zij haar werkuren onjuist. Daar had de supermarkt dus weinig begrip voor. Het door de supermarkt ingeschakelde Hoffmann bedrijfsrecherche bevestigde na onderzoek en een gesprek met de werkneemster het wegnemen van de broodjes en de onjuiste urenregistratie.

In de procedure bij de rechtbank Rotterdam vroeg de werkneemster onder meer de supermarkt te veroordelen een transitievergoeding en een billijke vergoeding van € 168.800,- bruto aan haar te betalen. De rechter ging daar niet in mee. Sterker nog, de rechter oordeelde dat zowel het wegnemen van de broodjes en vleeswaren als de onjuiste urenregistratie een dringende reden opleverde. De rechter veroordeelde de werkneemster vervolgens aan de supermarkt te betalen:

  • € 3.623,45 aan gefixeerde schadevergoeding
  • € 348,50 aan schadevergoeding bestaande uit de waarde van de broodjes en vleeswaren
  • € 5.852,35 aan onderzoekskosten recherchebureau
  • € 747,- aan proceskosten.

De uitkomst van een procedure bij de rechtbank kan voor een werkgever en een werknemer dus aanzienlijke financiële gevolgen hebben.

Voorbereiding

Het is niet altijd makkelijk om vast te stellen of gedragingen nu zo ernstig zijn dat deze een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk. Indien u als werkgever twijfelt of bepaald gedrag van een werknemer een ontslag op staande voet rechtvaardigt, win dan eerst juridisch advies in. Mogelijk dat ontslag op staande voet dan toch geen goede optie blijkt, maar een alternatief wel. Bijvoorbeeld een ontslagprocedure via de rechter of een schikking met de werknemer via een vaststellingsovereenkomst.

Overweegt u als werkgever een werknemer te ontslaan?

Of wilt u juist als werknemer juridische bijstand in een ontslagkwestie?

Neem dan contact op met Diederik Snelder, Jan van Gool of Lieke van den Eijnden, de arbeidsrechtspecialisten van MARK Advocaten.

 

 

Back To Top