Ga naar hoofdinhoud

Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid

Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid

Het kabinet heeft met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet Werk en Zekerheid. De aanpassingen zijn toegezonden aan de Tweede Kamer.

Allereerst wordt voorgesteld de problematiek van de “slapende dienstverbanden” aan te pakken.

Werkgevers zijn op dit moment ook aan werknemers, die na twee jaar ziekte voor ontslag kunnen worden voorgedragen, de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Dat wordt door werkgevers als onterecht ervaren, nu zij gedurende het twee jaar durende ziektetraject al veel kosten dienen te maken.

Om aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen wordt wel de constructie van “slapende dienstverbanden” toegepast. Met andere woorden, de werknemers worden niet ontslagen en blijven dus in dienst. Het loon hoeft niet te worden betaald omdat de loondoorbetalingsplicht na twee jaar vervalt.

De voorstellen leiden ertoe dat de werknemer wel het recht houdt op de transitievergoeding. De werkgever wordt echter voor het betalen van de transitievergoeding gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Ten tweede is voorgesteld werkgevers en werknemers de mogelijkheid te bieden om voor seizoensgebonden werk bij CAO een uitzondering op de WWZ te maken. In de WWZ is nu vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract dienen te krijgen. Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, zou de tussenpoos bij cao mogen worden verkort van zes naar drie maanden. Meer flexibiliteit dus voor werkgevers in de seizoensgebonden branches.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Vragen op het gebied van het arbeidsrecht?

Neem contact op met een van de arbeidsrecht-advocaten van MARK

Jurgen Hooymayers, Jan van Gool, Diederik Snelder

Back To Top