Ga naar hoofdinhoud

Alimentatie is geen kijkgeld

In de meeste gevallen kunnen ouders na een scheiding goede afspraken maken over de verdeling van de zorg – en opvoedingstaken. Veelal wordt het “schema” dat ouders tijdens het huwelijk hadden, grotendeels gehandhaafd en daarbij wordt dan vaak afgesproken dat de weekenden en vakanties eerlijk tussen de ouders worden verdeeld.

Soms loopt het echter anders en zijn er omstandigheden waardoor een zorgregeling niet goed loopt. Af en toe krijg ik dan van vaders de vraag voorgelegd of zij nog wel verplicht zijn om kinderalimentatie te betalen, als het recht op contact wordt gefrustreerd. En van moeders of zij hun kinderen nog wel naar vader moeten laten gaan, als vader geen alimentatie betaalt.

Mijn antwoord is dan standaard: “alimentatie is geen kijkgeld”! De vraag is of dit uitgangspunt met de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag van 30 januari 2019 nog altijd juist is.

In deze uitspraak heeft het Hof immers geoordeeld dat van de man niet meer gevergd kon worden dat hij na vijfenhalf jaar nog langer partneralimentatie zou betalen, nu de vrouw structureel de contactregeling dwarsboomde en tegenwerkte. Uit een brief die de minderjarige dochter van partijen aan de rechtbank had geschreven, bleek onmiskenbaar dat er sprake was van tegenwerking en negatieve beeldvorming door moeder.

Normaliter gelden zeer strenge motiveringseisen voor het beëindigen van de partneralimentatie binnen de twaalfjaarstermijn. Wangedrag als reden werd niet snel aangenomen. Het Hof is dan ook niet zomaar tot deze behoorlijk vergaande beslissing gekomen en motiveerde haar beslissing met een groot aantal feiten. Let wel, het ging in deze uitspraak om een beëindiging van de partneralimentatie. Het beëindigen of inhouden van kinderalimentatie is nooit toegestaan.

Wellicht vormt deze uitspraak een waarschuwing aan ouders die het niet zo nauw nemen met de rechten van de andere ouder en dat wangedrag vaker een rol gaat spelen in diverse alimentatievraagstukken? Voor deze en andere vragen kunt u contact opnemen met Moniek Hofland per e-mail of door te bellen naar 0765335435.

Back To Top