Ga naar hoofdinhoud

Alimentatie en minder gaan werken

Alimentatie en minder gaan werken

Al langere tijd staat ter discussie in hoeverre van ex-partners onderling maar ook ouders in het kader van kinderalimentatie kan en mag worden verwacht dat ze fulltime (blijven of gaan) werken. Dat hangt uiteraard nauw samen met de zorg die ouders hebben voor hun (eventuele) kinderen en hoe zij die zorg verdelen.

In onze huidige maatschappij zien we steeds meer een gelijkwaardige verdeling van zorg voor de kinderen; een ‘papadag’ en een ‘mamadag’ en beide ouders die werken. Er is in steeds mindere mate sprake van een zo nog vaak genoemde ‘standaard’ omgangsregeling, een weekend per veertien dagen. Ouders die uit elkaar gaan, en met hen rechters die beslissingen op dit punt moeten nemen, sluiten steeds vaker aan bij de situatie maar ook bedoelingen van partijen tijdens de relatie cq. het huwelijk, niet alleen wanneer het gaat om een zorg- en contactregeling maar in het geval van kinderalimentatie.

Een voorbeeld hiervan is een recente uitspraak van het Hof Amsterdam (15 oktober 2013), waarbij rekening is gehouden met de (vrijwillige) keuze van vader om minder te gaan werken zodat hij meer tijd kon investeren in het contact met zijn kinderen. Vader, vennoot van een onderneming, heeft aangevoerd, en de vrouw heeft dat niet tegengesproken, dat hij reeds vanaf de geboorte van hun kind heeft geprobeerd minder en vanuit huis te werken, hetgeen toen niet haalbaar bleek. Toen zich vervolgens later de mogelijkheid voordeed om 20% minder te gaan werken, en dus een vierdaagse werkweek te hebben, heeft hij gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Met de terugval in zijn inkomen met 20% door de vrijwillige keuze heeft het Hof rekening gehouden bij de berekening van alimentatie.

Uiteraard is bovenstaand voorbeeld een specifieke situatie. In ieder afzonderlijk geval zal gekeken moeten worden naar alle omstandigheden, tijdens het huwelijk maar ook daarna, alsmede de bedoelingen en gedachtes van partijen. Wat in goede harmonie tijdens huwelijk besproken is en waar beiden achter stonden, kan op eens tijdens echtscheiding een discussiepunt zijn.

Wilt u uw specifieke situatie aan ons voorleggen voor goed en betrouwbaar advies, neemt u dan contact op met mevr. mr. Joyce Heuts of mevr. mr. Moniek Hofland, specialisten op het gebied van personen- en familierecht bij Mark Advocaten.

Back To Top