Ga naar hoofdinhoud

Vrije advocaatkeuze ook bij UWV-ontslag of bezwaarschriftprocedure bestuursrecht

Vrije advocaatkeuze ook bij UWV-ontslag of bezwaarschriftprocedure bestuursrecht

Wie verzekerd is voor rechtsbijstand kan dankzij een uitspraak van het Europees Hof van Justitie ook een externe advocaat inschakelen bij een ontslagprocedure via het UWV of bij een bezwaarschrift tegen een overheidsbesluit.

Voorheen werkten de verzekeraars in deze procedures niet mee aan uitbesteding van een zaak aan een advocaat van eigen keuze, door te stellen dat die procedure niet onder de dekking van de verzekering viel. Als argument hiervoor werd aangevoerd dat dit geen gerechtelijke of administratieve procedures waren, maar een procedure “bij een overheidsorgaan”. Dit zou niet vallen onder de noemer “administratieve procedures”.

Twee jaar geleden oordeelde het Hof in een procedure over de vrije advocaatkeuze al dat een verzekerde in administratieve en gerechtelijke procedure recht heeft op bijstand door een externe advocaat en niet verplicht is zich te laten bijstaan door iemand die bij de verzekeraar in dienst is. Toch ontstond er opnieuw discussie en wel over de uitleg van het begrip “administratieve procedure”. Verzekeraars namen het standpunt in dat een bezwaarschrift tegen bijvoorbeeld een bouwvergunning geen administratieve procedure oplevert, omdat er een bestuurlijke heroverweging aan te pas komt en er geen rechter bij betrokken is. Ook een ontslagprocedure via UWV (wegens bedrijfseconomische redenen dan wel wegens arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar) zou volgens verzekeraars niet onder de noemer administratieve procedure vallen.

Daar denkt het Europees Hof dus anders over. Met deze nieuwe uitspraak staat de vrije advocaatkeuze dus vast: een verzekerde mag ook bij een ontslagprocedure via het UWV of bij een bezwaarschrift tegen een overheidsbesluit een advocaat van zijn eigen keuze inschakelen en de verzekeraar moet de kosten vergoeden. Uiteraard moeten die kosten dan wel noodzakelijk en redelijk zijn. Dit vloeit voort uit een voorschrift waar advocaten hoe dan ook aan gebonden zijn.

Doorgaans zijn er uitstekende prijsafspraken te maken met verzekeraars, is onze ervaring. Mocht u meer willen weten over de vrije advocaatkeuze of vragen hebben over uitbesteding van uw zaak aan een van onze advocaten, neem dan gerust contact op.

Back To Top