Ga naar hoofdinhoud

Schulden in het huwelijksvermogen

Stel je bent gehuwd in gemeenschap van goederen en bij de scheiding kom je er achter dat jouw ex-partner diverse gokschulden heeft. Moet jij dan voor de helft mee betalen aan deze schulden? En als hij zonder jouw medeweten schulden heeft gemaakt waar jullie allebei van hebben geprofiteerd? Maakt dit het anders?

Hoofdregel

De hoofdregel bij een verdeling van een huwelijksgemeenschap is dat ieder der echtgenoten een gelijk aandeel heeft in de aflossing van de huwelijkse schulden. Daarbij werd vóór de uitspraak van de Hoge Raad van 19 april 2019 (ECLI:NLHR:2019:636) een zeer zware maatstaf gehanteerd voor de uitzonderingen. Alleen in zéér uitzonderlijke omstandigheden werd beslist dat er werd afgeweken van de hoofdregel. Vette pech dus, was toen vaak de conclusie: “for better or for worse”.

In de uitspraak van 19 april 2019 is echter door de Hoge Raad bevestigd dat uit het nieuwe artikel 1:100 lid 2 BW voortvloeit dat er een ruimere uitzonderingsmogelijkheid geldt op het uitgangspunt van de gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden voor huwelijksgemeenschappen die na 1 januari 2018 worden ontbonden.

Hiermee lijkt de deur open gezet voor een geslaagd beroep op de redelijkheid en billijkheid zoals omschreven in artikel 1:100 lid 2 BW. Belangrijk uitgangspunt voor een afwijking is vanzelfsprekend ‘de aard van de schuld’ (er moet een reden zijn om af te wijken van de hoofdregel). Ook van belang is de vraag of de gemeenschap ontoereikend is om de schulden te voldoen.

Uitzonderingen

Aan het einde van 2020 zijn er twee belangrijke uitspraken gedaan, één door de rechtbank Rotterdam en één door de rechtbank Den Haag. Daarin wordt een uitzondering gemaakt op de hoofdregel van een gelijke verdeling van de gemeenschapsschulden. In de eerste uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2020:12489) ging het om diverse schulden waar de vrouw niets vanaf wist, waaronder verkeersboetes. De man moest een groot deel van de aflossing van de schulden voor zijn rekening nemen. In de tweede uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2020:12789) ging het om uit de hand gelopen investeringen in Bitcoins, waarvoor de man o.a. een schuld van € 50.000,00 was aangegaan bij zijn ouders zonder de vrouw daarover in te lichten. De rechtbank heeft geoordeeld dat de man deze schuld geheel als eigen schuld zal moeten dragen en voor zijn eigen rekening dient te nemen.

Praktijk

Gelukkig komen we in de praktijk niet zo heel vaak deze voorbeelden tegen. Meestal worden schulden in goed overleg en na een gezamenlijk besluit daartoe aangegaan en dus ook bij het eindigen van het huwelijk voor gelijke delen afgelost. Mocht je echter met een dergelijke uitzonderingssituatie te maken krijgen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen!

Back To Top