Ga naar hoofdinhoud

Protesteren tegen een bestuurlijke waarschuwing

Protesteren tegen een bestuurlijke waarschuwing

Om met het advies te beginnen: maak altijd bezwaar tegen een bestuurlijke waarschuwing, ook al is niet direct duidelijk of er wel bezwaar gemaakt kán worden, bijvoorbeeld omdat het bestuursorgaan dat niet uitdrukkelijk heeft vermeld.

In een procedure tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enerzijds en een belanghebbende anderzijds, was de vraag opgeworpen wanneer een bestuurlijke waarschuwing kan worden aangemerkt als een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat. Hierover schreef Staatsraad Advocaat-Generaal mr. Widdershoven een conclusie, waarop dit advies is gebaseerd.

Waar komt dit advies vandaan? Indien sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift en het bestuursorgaan geeft een waarschuwing af, dan kan in een latere fase van belang zijn of er ook tegen die waarschuwing is geprotesteerd. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de waarschuwing een voorwaarde is voor het later opleggen van een sanctie (een boete of andere maatregel). In dat geval wordt de waarschuwing een essentieel en onlosmakelijk onderdeel van het systeem van sancties.

Wanneer niet wordt geprotesteerd – lees: geen bezwaar (en eventueel later beroep) wordt ingesteld – dan krijgt die waarschuwing ‘formele rechtskracht’. Dit betekent dat de inhoud van de waarschuwing daarmee vast komt te staan, met als gevolg dat daarover later niet meer geklaagd kan worden. Dat geldt niet voor feitelijke of juridische oordelen, maar voor de overige inhoud van de waarschuwing, bijvoorbeeld de uitleg of concretisering van een wettelijke norm of de conclusies die aan feitelijke of juridische oordelen worden verbonden.

Dit geldt slechts als de waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift. Een waarschuwing op basis van een beleidsregel of een ‘informele’ waarschuwing vallen hier dus niet onder.

Uit het bovenstaande blijkt wel dat het niet altijd makkelijk is een beslissing te nemen om wel of niet tegen een bepaalde brief van de overheid bezwaar te maken. Juridisch advies hierover kan voorkomen dat u de boot mist en daardoor later vastloopt. Voor dergelijke adviezen kunt u zich wenden tot mr. Reinier Ensink, op 0765335435 of via ensink@markadvocaten.nl.

Back To Top