Ga naar hoofdinhoud

Prepack krijgt wettelijke basis

Prepack krijgt wettelijke basis

Recent heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen aangenomen. Dit wetsvoorstel wordt komend najaar in de Eerste Kamer behandeld. Het bovengenoemde wetsvoorstel betekent een wijziging in de Faillissementswet en geeft de Prepack een wettelijke basis.

Als een bedrijf failliet verklaard wordt, is de kans groot dat er in korte tijd onherstelbare schade optreedt. De bank gaat het pandrecht uitwinnen, leveranciers eisen onbetaalde zaken terug met een beroep op eigendomsvoorbehoud, de concurrenten zijn niet te beroerd om de klanten te benaderen en personeelsleden gaan een andere baan zoeken.

Sinds enkele jaren worden door diverse rechtbanken in Nederland Prepack-scenario’s toegestaan om dergelijke negatieve gevolgen te voorkomen en de succesvolle kans op een doorstart groter te maken. In geval van een faillissementsdreiging kan een onderneming de rechtbank verzoeken om een stille curator te benoemen. Deze stille curator opereert zonder ruchtbaarheid en zijn benoeming wordt dan ook niet gepubliceerd. De stille curator gaat met de directie oriënteren wat de gevolgen zullen zijn na het uitspreken van een faillissement. De stille curator opereert in het belang van de gezamenlijke crediteuren en onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart na het faillissement. De doorstart wordt – als deze mogelijk is – als het ware voorbereid, zodat deze sneller kan worden uitgevoerd nadat de rechtbank het daadwerkelijke faillissement heeft uitgesproken.

De ervaringen van de situaties waarin de laatste jaren Prepack-scenario’s zijn toegestaan zijn over het algemeen positief. Deze praktijk gaat nu – door invoering van de bovengenoemde wet – een wettelijke basis krijgen.

Heeft u vragen over een faillissement, doorstart of een Prepack? Neem dan contact op met mr. Jan van Gool van MARK Advocaten.

Back To Top