Ga naar hoofdinhoud

Een concurrentiebeding dat wèl afdwingbaar is

Je hoort vaak dat het geen zin meer heeft een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd klopt dit meestal. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd niet. Integendeel zelfs.

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is in beginsel rechtsgeldig. Ook wanneer dit beding zeer ruim is geformuleerd. Veel werknemers zijn zich daarvan niet bewust en denken dat hun werkgever daar niet zo moeilijk over zal doen bij hun vertrek en anders de rechter het concurrentiebeding wel zal vernietigen of schorsen. Werknemers komen echter soms van een koude kermis thuis.

Zo ook een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd die als manager werkte bij een online marketingbureau. In zijn arbeidsovereenkomst stond dat het deze werknemer niet was toegestaan om binnen twee jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst een managementfunctie uit te oefenen bij een onderneming gelijk aan, of gelijksoortig aan dat van werkgever.

Nadat werknemer zijn arbeidsovereenkomst per 1 juni 2016 had opgezegd heeft hij zijn werkgever laten weten in Azië een soortgelijk bedrijf als dat van werkgever te willen oprichten. De werkgever hield hem echter aan het concurrentiebeding.

In kort geding vorderde de werknemer schorsing van het concurrentiebeding, althans matiging in duur (tot een jaar) en in geografisch bereik (tot Europa en Australië). De werknemer stelde verder dat bij het volledig in stand blijven van het concurrentiebeding, hij onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.

De kantonrechter Amsterdam oordeelde echter op 20 juni 2016 dat het deze werknemer gedurende een periode van 2 jaar niet is toegestaan om – waar dan ook ter wereld – een managementfunctie uit te oefenen bij een ander online marketingbureau.

De volgende argumenten speelden daarbij een rol:

  • De werknemer was van alle ins en outs van de bedrijfsvoering op de hoogte
  • De werknemer heeft zelf zijn baan opgezegd, terwijl hij net opslag had gekregen en aanzienlijke bonussen ontving
  • Er kon niet geconcludeerd worden dat in deze nieuw opkomende markt, de kennis van de werknemer eerder dan na twee jaar te veel verouderd is
  • Een belangenafweging dient in het voordeel van werkgever uit te vallen aangezien werknemer zijn knowhow en kunde op dit speciale gebied in de afgelopen twee jaar heeft opgebouwd bij werkgeefster en gesteld noch gebleken is dat hij niet ook op andere gebieden binnen het vak van marketing werkzaam kan zijn
  • De werknemer had zich bovendien moeten realiseren dat het er de werkgever veel aan gelegen was dat de werknemer niet concurrerend in de markt zou treden nu het concurrentiebeding pas 8 maanden eerder was overeengekomen.

Deze werknemer moet zich dus de komende 2 jaar aan het concurrentiebeding houden.

Vragen over een concurrentiebeding of een ander arbeidsrechtelijk onderwerp? Bel 076-5335435 en vraag naar mr. Diederik Snelder, Jan van Gool of Jurgen Hooymayers.

Uitspraak lezen? http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:4302

Back To Top