Ga naar hoofdinhoud

Kinderalimentatie: wijzigingen voordelen per 1 januari 2015

De nieuwe richtlijn voor berekening van kinderalimentatie, die per 1 april 2013 geldt, hecht een grote waarde aan de hoogte van kindgebonden budget. Het kindgebonden budget dat de ouder waar de kinderen het grootste deel van de tijd wonen ontvangt, ook wel de verzorgende ouder genoemd (vaak de moeder), wordt in mindering gebracht op de kosten van de kinderen oftewel de behoefte van de kinderen. Vervolgens wordt berekend wat beide ouders nog kunnen bijdragen in de resterende kosten.

Per 1 januari 2015 gaat er het nodige veranderen in de kind regelingen. Zo komt de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting te vervallen maar wordt daarentegen het kindgebonden budget aanzienlijk verhoogd. De verhoging hangt wel nauw samen met het inkomen van de verzorgende ouder en neemt snel af naar mate het inkomen toeneemt. Voor één kind kan maximaal ruim €4.000,00 ontvangen worden maar de bedragen worden dus snel kleiner bij een hoger inkomen.

Deze verhoging van het kindgebonden budget heeft grote invloed op kinderalimentatiebedragen. Wanneer, conform de richtlijn, de kosten (behoefte) van de kinderen eerst wordt verlaagd met het kindgebonden budget en dan pas wordt gekeken naar draagkracht van beide ouders, levert dit in veel gevallen een beduidend lagere kinderalimentatie op per 1 januari 2015.

Een voorbeeld: moeder ontvangt in 2014 voor 1 kind € 100,00 per maand aan kindgebonden budget. De kosten van dat kind bedragen € 400,00 per maand. Het resterende bedrag waar ouders in moeten voorzien is € 300,00. Vader draagt, omdat moeder weinig draagkracht heeft en hij meer, per maand € 275,00 bij. Vanaf 1 januari 2015 ontvangt moeder voor het kind € 275,00 kindgebonden budget waardoor de kosten dalen naar € 125,00 per maand en vader nog maar €100,00 per maand hoeft bij te dragen. Een heel groot verschil!

Ten slotte is nog van belang te melden dat ook het fiscale (forfaitaire) voordeel, betrekking hebbende op kinderalimentatie (mits minimaal € 136,00 per maand per kind wordt bijgedragen in de kosten) per 1 januari 2015 komt te vervallen. Een bijdrage waarover nu nog enkele tientjes per maand van de belastingdienst retour wordt ontvangen wordt dan opeens een netto bedrag. Reden te meer om weer eens kritisch te laten kijken naar in het verleden vastgestelde kinderalimentatie.

Wilt u uw specifieke situatie aan ons voorleggen voor goed en betrouwbaar advies, neemt u dan contact op met mevr. mr. Joyce Heuts of mevr. mr. Moniek Hofland, specialisten op het gebied van personen- en familierecht bij MARK Advocaten.

Back To Top