Ga naar hoofdinhoud

Facebookfoto’s en het auteursrecht

Het is een veel voorkomend misverstand dat alles wat online staat, door iedereen gebruikt mag worden. Met grote regelmaat worden mooie foto’s die online worden gevonden op facebookpagina’s geplaatst en gedeeld zonder dat wordt vermeld wie de maker van die foto’s is. Zeker kort na de vakantieperiode gebeurt dat extra vaak omdat iedereen met de wereld wil delen op welke prachtige plaatsen hij tijdens de vakantie is geweest.

Het plaatsen van foto’s op Facebook die je niet zelf hebt gemaakt, levert echter wel een risico op. Ook als dat er niet expliciet bij vermeld is, rust op een foto namelijk vaak een auteursrecht. Dat auteursrecht ontstaat vanzelf. De maker van de foto is volgens de wet de auteursrechthebbende. De maker hoeft daarvoor niets te doen. Het auteursrecht geeft de maker direct het exclusieve recht om de foto’s te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen.
Het plaatsen van door een ander gemaakte foto’s op bijvoorbeeld een Facebookpagina zonder toestemming van de maker van die foto’s levert dan al snel een auteursrechtinbreuk op. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker mogen de foto’s namelijk niet openbaar worden gemaakt.

Daarbij maakt het niet uit welke bedoeling de gebruiker bij publicatie gehad heeft en of deze zich daarbij wel of niet bewust was van het feit, dat daarmee misschien inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht van iemand anders. Een door een zoekmachine zoals Google daaraan gekoppeld label doet aan het vorenstaande ook niet af. Wil je dus een foto die je niet zelf hebt gemaakt op Facebook plaatsen, dan dien je na te gaan wie de maker is geweest en dien je zijn toestemming te krijgen voor het plaatsen van de foto. Zonder die toestemming kan het plaatsen van de foto je (letterlijk) duur komen te staan.

De rechtbank Limburg heeft in een uitspraak van 27 augustus 2014 (IEPT20140827, Rb Limburg, Foto’s op website en Facebookpagina) namelijk nog geoordeeld dat een schadevergoeding van EUR 2.400,00 niet onredelijk is. De eiser in deze zaak stelde dat hij € 2.400,00 aan licentievergoeding misgelopen was. Hij baseerde dit bedrag op het aantal keren dat de foto’s gepubliceerd zijn en de gebruikelijke vergoeding die hij voor dat gebruik hanteert, een en ander conform de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012. De kantonrechter kon deze berekening billijken en wees het gevorderde bedrag toe. Ook andere rechtbanken baseren de te betalen schadevergoeding op de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie. De exacte prijs voor een foto is daarbij uiteraard afhankelijk van de soort foto, het gebruikte materiaal en de moeite die de maker heeft moeten doen om de foto te maken. Een bedrag van rond de EUR 250 per gebruikte foto is echter niet ongebruikelijk. Pas dus op met het plaatsen van foto’s van anderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Wil je meer weten over het gebruik van foto’s of over het beschermen van je eigen foto’s tegen gebruik door derden zonder jouw toestemming, neem dan contact op met Christel van den Reek.

Back To Top