Ga naar hoofdinhoud

Hoe voorkom ik vertrek van personeel en klanten naar de concurrent?

Hoe voorkom ik vertrek van personeel en klanten naar de concurrent?

Het gaat goed met de economie. Zo goed, dat er inmiddels in veel sectoren een tekort aan personeel is ontstaan. Dan wilt u als werkgever niet dat ook uw zittende personeel naar de concurrent vertrekt en uw klanten meeneemt. Hoe voorkomt u dit nou?

Een werkgever kan in veel gevallen een geldig concurrentiebeding en relatiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst.

Met een concurrentiebeding kunt u een werknemer verbieden na afloop van zijn arbeidsovereenkomst te gaan werken bij een concurrerend bedrijf.

Met een relatiebeding kunt u een werknemer verbieden na afloop van zijn arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten voor klanten/relaties van uw bedrijf. Hiermee wordt uw klantenkring/relaties dus beschermd.

Een concurrentiebeding en relatiebeding moeten schriftelijk worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Anders is zo’n beding niet geldig. Bovendien moet een werkgever sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk motiveren waarom het beding wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen nodig is. Verder zal de duur en het geografisch bereik van een concurrentiebeding niet te ver moeten worden opgerekt. Het moet de werknemer kort gezegd niet compleet onmogelijk worden gemaakt na afloop van zijn dienstverband zijn brood te kunnen verdienen.

Als u als werkgever aan de voorwaarden voldoet kan een concurrentiebeding en relatiebeding nog steeds erg waardevol zijn. Het verdient dan ook aanbeveling om bij indiensttreding – maar ook bij functiewijzigingen! – een concurrentiebeding en relatiebeding schriftelijk overeen te komen met een werknemer. En vergeet natuurlijk niet een boetebeding op te nemen wanneer de werknemer de bedingen toch overtreedt. Anders mist u als werkgever toch de broodnodige stok om mee te slaan.

Arbeidsrechtelijke vragen?

Vragen over arbeidsrecht waarmee mr. Diederik Snelder, mr. Jan van Gool of mr. Jurgen Hooymayers kan helpen? Bel 076-5335435 of mail naar snelder@markadvocaten.nl, vangool@markadvocaten.nl of hooymayers@markadvocaten.nl.

 

Back To Top