Ga naar hoofdinhoud

Het belang van een goede dossieropbouw

Het belang van een goede dossieropbouw

In eerdere nieuwsberichten hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen in het arbeidsrecht die van kracht zijn geworden door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid.

Sinds 1 juli 2015 zijn als gevolg van deze wetswijziging de eisen die de rechter stelt aan het aantonen van disfunctioneren aanzienlijk aangescherpt. Voor de wetswijziging kon de rechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst toch uitspreken als de werkgever onvoldoende aantoonde dat er sprake was van disfunctioneren. Vaak trok de rechter de conclusie dat het voor werkgever en werknemer beter was als de arbeidsovereenkomst beëindigd werd. De hoogte van de eventuele vergoeding die aan de werknemer werd toegekend was afhankelijk van de mate waarin de werkgever had aangetoond dat de werknemer structureel disfunctioneerde of ander verwijtbaar gedrag had vertoond.

Door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is er in feite een gesloten stelsel van ontslaggronden van kracht. In de wet is duidelijk omschreven wat de werkgever dient aan te tonen indien er om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bepaalde redenen wordt verzocht. Zo dient de werkgever bij disfunctioneren aan te tonen dat de werknemer hiervan tijdig in kennis is gesteld en de werknemer voldoende de gelegenheid heeft gehad om zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of gebrekkige arbeidsomstandigheden. Dit kan onder meer worden aangetoond door het personeelsdossier van de werknemer.

In de praktijk blijkt vaak dat werkgevers onvoldoende het personeelsdossier op orde houden, zodat het moeilijk is om in geval van disfunctioneren ontbinding van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen. Zo dient het personeelsdossier niet alleen de arbeidsovereenkomst en een eventueel getekend personeelsreglement te bevatten, maar ook door de werknemer getekende verslagen van functioneringsgesprekken, schriftelijke waarschuwingen van werkgever, afspraken over verbetertrajecten en de vastlegging van de voortgang hiervan (periodieke evaluatie). Als er gesproken wordt over eventuele herplaatsingsmogelijkheden, dan moet deze ook schriftelijk worden vastgelegd.

Graag zijn wij u behulpzaam bij de inrichting van een personeelsdossier. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Jan van Gool of Diederik Snelder van MARK Advocaten.

Back To Top