Ga naar hoofdinhoud

Excessief WhatsApp gebruik werknemer: niet gewerkte tijd in mindering op loon

Excessief WhatsApp gebruik werknemer: niet gewerkte tijd in mindering op loon

Een kantonrechter in Tilburg heeft onlangs geoordeeld dat een werkgever de tijd die gemoeid is met de grote hoeveelheid (privé-)WhatsAppberichten die een werknemer onder werktijd had verstuurd in mindering mocht brengen op het loon van de werknemer.

De casus en het oordeel

De werknemer vroeg aan de rechter, na de beëindiging van zijn dienstverband, de werkgever onder meer te veroordelen tot uitbetaling van zijn saldo verlofuren. De werkgever had dit geweigerd, omdat was komen vast te staan dat de werknemer in een periode van 6,5 maanden 1255 (!) WhatsApp berichten met een privékarakter had verstuurd tijdens werktijd.

De werkgever stelde kort gezegd geen loon verschuldigd te zijn over de tijd die de werknemer niet had gewerkt door het versturen en ontvangen van de grote hoeveelheid WhatsAppberichten. Daarnaast had de werknemer in strijd had gehandeld met een artikel in het bedrijfsreglement over het (incidentele en beperkte) privé gebruik van de ter beschikking gestelde mobiele telefoon, aldus de werkgever.

De kantonrechter veroordeelde de werkgever tot betaling van de verlofuren, maar stelde de werkgever ook in het gelijk, namelijk met betrekking tot de schade van de werkgever inzake de WhatsApp berichten.

Volgens de rechter blijft het veelvuldig gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daarvan kennis heeft of daarmee heeft ingestemd, voor rekening van de werknemer. De bepaling in het bedrijfsreglement speelde hierbij ook een rol. Volgens de rechter heeft de werknemer de genoemde bepaling uit het bedrijfsreglement geschonden, aangezien bij (ten minste) 1255 berichten geen sprake is van incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden.

De kantonrechter besloot overigens de schade van de werkgever te schatten. Uitgaande van 1255 berichten en een (gemiddelde) tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, vermenigvuldigd met het uurloon inclusief vakantietoeslag, schatte de kantonrechter de niet gewerkte tijd c.q. de schade die werkgever heeft geleden op afgerond € 1.500,- bruto. Dit bedrag mocht de werkgever van de kantonrechter in mindering brengen op het nog aan de werknemer te betalen bedrag.

Arbeidsrechtelijke vragen?

Heeft u vragen over arbeidsrecht waarmee mr. Diederik Snelder, mr. Jan van Gool of mr. Jurgen Hooymayers u kan helpen? Bel 076-5335435 of mail naar snelder@markadvocaten.nl, vangool@markadvocaten.nl of hooymayers@markadvocaten.nl.

 

Back To Top