Ga naar hoofdinhoud

Contracteren in de bouw

Op 17 mei j.l. gaf Nanda de Wilde een workshop bij ons op kantoor over contracteren in de bouw. Onze spreekkamer zat vol met mensen die op diverse gebieden werkzaam zijn in de bouwkolom. Het is een interactieve bijeenkomst geworden met veel praktische tips om tijdens het bouwproces afspraken op een goede manier vast te leggen.

Hieronder volgt een selectie van de praktische tips die deze middag aan de orde zijn geweest:

 • Ga zorgvuldig om met algemene voorwaarden. Verwijst iedere partij naar eigen algemene voorwaarden, dan gelden er geen! Verwerp eerst de voorwaarden van de ander en verklaar dan jouw voorwaarden van toepassing.
 • Lees de algemene voorwaarden en het bestek, die teksten bevatten vaak belangrijke bepalingen over hoogte korting, procedure meerwerk, bouwtijdverlenging e.d.
 • Neem in de offerte een houdbaarheidsdatum op zodat niet maanden later de offerte akkoord wordt bevonden en inmiddels de prijzen zijn gestegen.
 • Bepaal in de overeenkomst wat een kostenverhogende omstandigheid is, bij welk % stijging is hiervan sprake, wat is te voorzien en wat niet?
 • Neem in de overeenkomst de rangorde van de documenten op voor het geval daar tegenstrijdigheden in zitten.
 • Zorg ervoor dat de ondertekenaar bevoegd is en leg in de overeenkomst meteen vast wie tijdens het werk bevoegd is opdracht te geven voor meerwerk, bouwtijdverlenging enzovoorts.
 • Bij particulieren, let op: er geldt een schriftelijkheidseis bij overeenkomst aanneming van werk voor het bouwen van een woning. En dan geldt de 5%-regeling bij oplevering.
 • Bewaar correspondentie over de totstandkoming van de overeenkomst en afspraken over meerwerk. Bevestig mondelinge afspraken over meerwerk desnoods op het einde van de dag per e-mail of Whatsapp.
 • Stem afspraken met de onderaannemer af met de afspraken die met de hoofdaannemer zijn gemaakt.
 • Waarschuw op tijd voor meerwerk of bestekwijziging en de financiële consequenties daarvan. Vraag zo snel mogelijk akkoord op meerwerk én akkoord op de prijs. Maar vergeet niet om zo nodig bouwtijdverlenging te vragen.
 • Maak foto’s voor, tijdens en na het werk als bewijs achteraf.
 • Bij discussie tijdens de bouw: probeer deze meteen op te lossen, desnoods met inschakeling van een deskundige of arbiter.
 • Zorg ervoor dat een bouwverslag op zeer korte termijn na de bouwvergadering op wordt gesteld en akkoord wordt bevonden. Neem expliciet afspraken over meerwerk, bouwtijdverlenging en prijzen op in het verslag.

Communiceer zorgvuldig. Liever een mailtje of appje te veel dan te weinig. Ook dit kan dienen als bewijs. Maak tijdens het werk en meteen bij een mogelijk verschil van inzicht het onderwerp bespreekbaar. Weet dat er diverse mogelijkheden zijn om een geschil te beslechten al tijdens de bouw zodat niet na de oplevering en bij de eindafrekening discussie over de hoogte van de facturen ontstaat.

Voor vragen over contracteren in de bouw of problemen voor, tijdens of na de bouw kunt u contact opnemen met Nanda de Wilde. Zij is als specialist bouwrecht goed in staat u op een praktische manier te adviseren en met u mee te denken.

IMG_3615

 

Back To Top