Ga naar hoofdinhoud

Bird nesting en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Steeds vaker komt het voor dat ouder bij een scheiding (al dan niet tijdelijk) kiezen voor een ‘bird nesting’ regeling. Dit houdt in dat de ouders van woning wisselen, in plaats van de kinderen. De belastingdienst heeft onlangs in een bericht bevestigd dat ook in de situatie van bird nesting recht kan zijn op de ontvangst van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Dit recht ontstaat indien uit de betreffende bird nesting afspraak blijkt dat er sprake is van twee verschillende huishoudens. Er is dan geen sprake van samenwonende ouders, aangezien belastingplichtige de woning verlaat op het moment dat de ex-partner de woning betreft. De ouders vormen dan ook niet gezamenlijk een huishouding met de kinderen. Op het moment dat één van beide ex-partners de woning van belastingplichtige betrekt, vormt diegene een zelfstandig huishouden met de kinderen. Aangezien de ouders niet tegelijkertijd bij de kinderen in de woning verblijven, is sprake van twee afzonderlijke huishoudens.

Het maakt in deze situatie dus niet uit dat de ouders het huishouden met de kinderen voeren in dezelfde woning, zolang beide ouders maar afzonderlijk een huishouden voeren met de kinderen. Dit is ook in lijn met doel en strekking van de co-ouderschapsregeling voor de IACK.

Zie voor het bericht van de Belastingdienst: https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/publicaties/kg20220241-iack-bij-bird-nesting/.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Moniek Hofland,

Back To Top