Ga naar hoofdinhoud

The Bulldog bijt zich vast in Red Bull en scheurt Red Bull aan flarden.

 

Red Bull en The Bulldog houden elkaar al zo’n 20 jaar bezig met een strijd om hun merken, maar deze strijd is uiteindelijk door The Bulldog gewonnen. Toen The Bulldog eind jaren negentig energy drinks op de markt wilde brengen onder de naam “The Bulldog Energy Drink” was Red Bull not amused. Red Bull is een procedure tegen The Bulldog begonnen, waarin zij The Bulldog beschuldigde van merkinbreuk. Red Bull vond namelijk de twee merken teveel op elkaar lijken en wilde de energy drinks van The Bulldog verbieden. Bij vonnis van 17 januari 2007 heeft de rechtbank Amsterdam de vorderingen van Red Bull in eerste instantie afgewezen. Red Bull is daartegen in hoger beroep gegaan. Bij arrest van 2 februari 2010 heeft het gerechtshof Amsterdam het vonnis van de rechtbank vernietigd en aan The Bulldog alsnog verboden om energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken “Bulldog” te produceren, verhandelen, ter verkoop aan te bieden of in voorraad te hebben.

Red Bull voelde zich met dit arrest de koning te rijk en is het arrest, ondanks dat het nog niet definitief was, ten uitvoer gaan leggen. Uitspraken van rechters zijn pas definitief en onaantastbaar als daartegen geen hoger beroep of cassatie meer kan worden ingesteld. Pas dan is het veilig om zo’n uitspraak ten uitvoer te leggen. Doe je dat al eerder (wat meestal kan omdat uitspraken uitvoerbaar bij voorraad zijn) dan loop je het risico dat die tenuitvoerlegging achteraf onrechtmatig blijkt te zijn omdat de uitspraak wordt vernietigd. Dat is precies wat er in dit geval gebeurde.

The Bulldog was het namelijk niet eens met het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 2010 en ging in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft bij arrest van 13 februari 2015 na een prejudiciële verwijzing naar het HvJEU, het 2010-Arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof Den Haag. Dat gerechtshof heeft uiteindelijk bij arrest van 14 maart 2017 het door Red Bull al ten uitvoer gelegde arrest van het gerechtshof Amsterdam uit 2010 vernietigd en besloten dat door The Bulldog toch (zoals de rechtbank Amsterdam in 2027 al oordeelde) geen inbreuk maakte op de merken van Red Bull. Dat betekende vervolgens dat Red Bull een uitspraak ten uitvoer had gelegd die werd vernietigd en dat is onrechtmatig.

De rechtbank Amsterdam heeft nu in een uitspraak van 17 januari 2024 geoordeeld dat Red Bull onrechtmatig gehandeld heeft jegens The Bulldog vanwege het verhinderen van de exploitatie van The Bulldog Energy Drink. De rechtbank Amsterdam vindt dat Red Bull volledig aansprakelijk is voor de schade die The Bull Dog door het niet kunnen verkopen van zijn energy drinks geleden heeft. The Bulldog moet haar schade nog nader onderbouwen maar dat Red Bull de portemonnee moet gaan trekken is wel duidelijk (tenzij Red Bull in hoger beroep gaat en het gerechtshof er anders over denkt natuurlijk……).

Meer weten over deze uitspraak of heeft u een vraag over het intellectuele eigendomsrecht? Neem contact op met Christel van den Reek.

Back To Top