Ga naar hoofdinhoud

Beëindiging huurovereenkomst bij huurachterstand

Beëindiging huurovereenkomst bij huurachterstand

In de meeste huurcontracten, zowel bij woonruimte als bedrijfsruimte, staat dat de huur vóór of uiterlijk op de eerste van de maand moet zijn betaald. Een keer niet tijdig betalen levert voor een huurder doorgaans geen probleem op. Wel als de huurachterstand oploopt.

Procedure via kantonrechter

Als een verhuurder de huurovereenkomst vanwege een huurachterstand wil beëindigen is de verhuurder aangewezen op een procedure via de kantonrechter. In zo’n procedure kan naast ontbinding van de huurovereenkomst ook betaling van de achterstallige huur gevorderd worden.

Vooruitlopend op de ontbinding van de huurovereenkomst – die alleen in een bodemprocedure door een kantonrechter kan worden uitgesproken – kan in kort geding ook alvast de ontruiming van het gehuurde worden gevorderd. Zo kan de verhuurder soms al binnen enkele weken weer de beschikking over het gehuurde krijgen.

In een ontbindings- en ontruimingsprocedure zal de kantonrechter moeten beoordelen of de tekortkoming van de huurder gelet op alle omstandigheden van het geval ernstig genoeg is om een ontbinding en/of ontruiming te rechtvaardigen. Uit de jurisprudentie volgt dat een huurachterstand van tenminste drie maanden veelal de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Dit kan bijvoorbeeld anders zijn als de verhuurder zelf in verzuim is, bijvoorbeeld omdat hij bepaalde onderhoudsverplichtingen niet is nagekomen.

Uit de jurisprudentie blijkt verder dat de huurovereenkomst soms ook kan worden ontbonden als er sprake is van een herhaalde wanprestatie van de huurder. Bijvoorbeeld als de huurder een huurachterstand heeft van tenminste twee maanden en hij eerder al te laat is geweest met betalen.

Advies aan verhuurder

Heeft u te maken met een huurder die gestopt is met het betalen van de huur? Sommeer dan de huurder deze huurachterstand te voldoen en start bij een betalingsachterstand van minimaal drie maanden een ontruimings- of ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Als het gehuurde ontruimd is, kunt u immers snel weer aan een betalende huurder verhuren.

Advies aan huurder

Bent u gestopt met het betalen van de huur? Laat deze huurachterstand dan niet oplopen tot 3 maanden of zelfs 2 maanden huurachterstand indien al eerder sprake is geweest van een betalingsachterstand. Anders loopt u immers het risico dat u op straat komt te staan.

Vragen?

Vragen over ontbinding van een huurovereenkomst waarmee mr. Diederik Snelder of mr. Reinier Ensink u kan helpen? Bel 076-5335435 of mail via snelder@markadvocaten.nl of ensink@markadvocaten.nl.

Back To Top