Ga naar hoofdinhoud

Zoon mag achternaam na overname familiebedrijf niet als handelsnaam gebruiken

Zoon mag achternaam na overname familiebedrijf niet als handelsnaam gebruiken

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het spreekt voor zich dat die naam belangrijk is voor een onderneming. Het is immers de naam waaronder de onderneming opereert en herkenbaar is. Bij de keuze van een handelsnaam wordt vaak voor de familienaam van de eigenaar gekozen. Dat is niet altijd een slimme keuze.

In een uitspraak van 10 augustus jl. (IEPT20170724) heeft de rechtbank Gelderland namelijk geoordeeld dat de zoon van de oprichter van een sinds de jaren ’90 bestaand familiebedrijf zijn eigen achternaam niet als handelsnaam voor een nieuw opgerichte onderneming mag gebruiken. Zijn vader, de oprichter en oorspronkelijke eigenaar, had het familiebedrijf namelijk inmiddels aan een derde verkocht en bij die verkoop is ook de handelsnaam (en dus de achternaam) mee verkocht. De nieuwe eigenaar van het familiebedrijf heeft de handelsnaam namelijk overgenomen en kan zich dus verzetten tegen het gebruik van een handelsnaam die verwarrend is.

De zoon wilde in dit geval een eigen onderneming oprichten en wilde daarbij zijn achternaam in de handelsnaam opnemen. Dat zou echter, zo oordeelt de rechtbank Gelderland, verwarringsgevaar opleveren. De rechtbank Gelderland overweegt dat nu in beide namen vergelijkbare elementen en dezelfde achternaam voorkomen, terwijl de onder die namen gedreven ondernemingen gevestigd zijn in gemeenten die aan elkaar grenzen, voldoende aannemelijk is dat verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is bij het daarvoor in aanmerking komende publiek.

Nu de koper van het familiebedrijf de handelsnaam (inclusief de achternaam) rechtmatig voert (deze naam is immers gekocht), en dit al deed ruim voordat de zoon zijn eigen bedrijf begon, verbiedt artikel 5 van de Handelsnaamwet het de zoon om de handelsnaam in kwestie te gebruiken. Dit wordt volgens de rechtbank Gelderland niet anders nu het gaat om de achternaam van de zoon. De zoon kan dus, doordat de vader het familiebedrijf met de daarbij behorende naam heeft verkocht, zijn eigen achternaam niet als handelsnaam voor zijn bedrijf gebruiken.

Deze uitspraak bewijst dus dat bij de keuze van een handelsnaam goed na moet worden gedacht over de naam. Evenzo is het bij een verkoop van een (familie)bedrijf ook belangrijk om stil te staan bij het feit dat de handelsnaam in principe samen met het bedrijf wordt verkocht en dan dus niet zonder meer door andere familieleden gebruikt kan worden.

Wilt u meer weten over het beschermen van uw handelsnaam? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met mevrouw mr. Christel van den Reek.

Back To Top