Ga naar hoofdinhoud

Wederom vernieuwing kinderalimentatie?

Wederom vernieuwing kinderalimentatie?

De berekening van kinderalimentatie blijft een ingewikkeld traject, zeker voor ouders zelf. Al gauw raken ouders in discussie over de verschillende elementen: verschil in inkomen, verdeling van zorg (zorgkorting), opbouwen van een nieuw leven na de scheiding (en de financiële gevolgen daarvan) enz. De juridische gronden, vaak op basis van de “tremanormen”, zijn voor ouders moeilijk te volgen. De discussie met betrekking tot toepassing van het kindgebonden budget in 2015 is daar een goed voorbeeld van. Het leidt vaak tot onenigheid. Het nieuwe wetsvoorstel moet de kinderalimentatie wederom eenvoudiger en transparanter maken.

De belangrijkste veranderingen die worden voorgesteld zijn:

  • De kinderalimentatie moet beter aansluiten bij het ouderschapsplan, de zorgverdeling en de kindgebonden kosten. Daarom zijn nieuwe tabellen met forfaitaire bedragen opgesteld voor de kindgebonden kosten per leeftijdscategorie. Ook is de zorgkorting, afhankelijk van het aantal nachten verblijf bij een ouder, aangepast en specifieker gemaakt. Zo zou het meer moeten aansluiten op de afspraken en gevolgen daarvan voor de ouders.
  • Er komt een minimum bijdrage per ouder van € 50,00 per maand.
  • Beide ouders dragen bij aan de kinderalimentatie en de behoefte/kosten van de kinderen wordt anders bepaald; er wordt bij de bepaling van de behoefte meer rekening gehouden met de situatie, qua inkomen en levensstijl, van ouders na het huwelijk. Zowel een verhoging als een verlaging van inkomen heeft invloed op de behoefte en ook extra kosten van kinderen die na het huwelijk/de relatie opkomen, tellen mee. Meer maatwerk dus bij de berekening van de kosten van de kinderen.
  • De onderhoudsverplichting c.q. bijdrage van een stiefouder komt te vervallen. Het zijn enkel de ouders die samen voor voldoening van de kosten van de kinderen moeten zorgen.
  • Er wordt meer rekening gehouden met de kindregelingen zoals kinderbijslag en kindgebonden budget; ze worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die de bedragen ontvangt.
  • De onderhoudsverplichting van ouders richting kinderen wordt verkort van 21 jaar naar 18 jaar, maar als een kind studeert wordt de verplichting verlengt tot 23 jaar.

Uiteraard zijn dit nog voorstellen van Tweede Kamerleden die eerst moeten worden aanvaard. Dat er behoefte is aan vereenvoudiging van de kinderalimentatie, staat echter niet ter discussie. De vraag is enkel dus nog wélke veranderingen worden doorgevoerd en per wanneer. Wij houden u op de hoogte.

Wilt u uw specifieke situatie aan ons voorleggen voor goed en betrouwbaar advies, neemt u dan contact op met mevr. mr. Joyce Heuts of mevr. mr. Moniek Hofland, specialisten op het gebied van personen- en familierecht bij MARK Advocaten.

Back To Top