Ga naar hoofdinhoud

Voorkom aansprakelijkheid en deponeer op tijd uw jaarrekening!

Voorkom aansprakelijkheid en deponeer op tijd uw jaarrekening

Het tijdig deponeren van jaarrekeningen bij het handelsregister is belangrijk om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen in geval van faillissement . Als het bestuur van een besloten vennootschap de jaarrekening niet op tijd heeft gedeponeerd, dan betekent dit dat van rechtswege vaststaat dat er onbehoorlijk bestuur heeft plaatsgevonden en dat wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator kan dan het bestuur aansprakelijk stellen voor het faillissementstekort.

Lang gold dat de jaarrekening van een B.V. in ieder geval binnen 13 maanden na het boekjaar gepubliceerd moest zijn. Volgens de wet diende het bestuur uiterlijk binnen 11 maanden de jaarrekening op te maken. Als de jaarrekening dan nog niet door de aandeelhoudersvergadering van de B.V. vastgesteld was, had het bestuur nog twee maanden om de jaarrekening te deponeren. Een door de aandeelhoudersvergadering vastgestelde jaarrekening diende binnen acht dagen na vaststelling gedeponeerd te worden.

Bij invoering van de Flex B.V. is bepaald dat, als alle aandeelhouders van de B.V. tevens bestuurder zijn van de vennootschap, ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling door de aandeelhouders zal gelden. De bovengenoemde termijn van twee maanden waarbinnen de aandeelhouders de jaarrekening kunnen vaststellen na opmaken van de jaarrekening door het bestuur, komt hiermee te vallen. Dit betekent dat de jaarrekening na ondertekening binnen acht dagen gepubliceerd moet worden. Een verkorting van de termijn met twee maanden dus.

Met het tijdig deponeren van uw jaarrekening voorkomt u niet alleen eventuele bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement, maar ook dat u zich schuldig maakt aan een economisch delict. Dit kan een boete opleveren. Neem dan ook op tijd uw maatregelen om uw jaarrekening te laten opstellen na het einde van het boekjaar.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Jan van Gool of Christel van den Reek van MARK Advocaten.

Back To Top