Ga naar hoofdinhoud

Wat zien wij het meeste voorkomen als reden voor mensen om uit elkaar te gaan?

Vaak wordt gedacht dat vreemdgaan reden nummer 1 is om uit elkaar te gaan, maar die komt (net) niet terug in de top 3 die we hebben samengesteld.

1. De meeste mensen geven aan dat ze uit elkaar zijn gegroeid en elkaar als partners zijn kwijt geraakt. Vaak werken ze dan nog wel goed samen als team, om te zorgen voor kinderen, het huishouden en de financiën maar is er een ‘vanzelfsprekendheid’ in hun liefdesrelatie, oftewel geen passie meer en geen dieper gevoel van liefde voor elkaar. Deze categorie helpen we vaak door middel van mediation; zij kunnen ook nog goed, en met respect voor elkaar, afspraken maken over hoe ze ieder en in het belang van de kinderen verder kunnen.

2. Bij de tweede groep is er sprake van een vertrouwensbreuk. Er wordt slecht of heel weinig met elkaar gecommuniceerd of afgestemd, ieder leeft zijn eigen leven en maakt zonder overleg eigen keuzes. Wantrouwen groeit als er is gelogen of bedrogen maar de oorzaak bij deze groep ligt veelal in het onvoldoende rekening met elkaar houden en kiezen voor eigen belang boven dat van het gezin of de partner. Voor die groep mensen is mediation wel een optie maar een grotere dobber. Om afspraken te kunnen maken is het namelijk wel van belang elkaar wat te gunnen en los van emoties over de partner ook naar de belangen van de ander én de kinderen te kunnen kijken. Vaak komen deze mensen niet samen maar alleen bij ons en proberen we de zaak te regelen in overleg met de ex-partner en zijn/haar advocaat.

3. Ten slotte nummer drie; dat zijn mensen waarvan de karakters enigszins zijn veranderd gaandeweg de jaren of waarvan de karakters meer zijn gaan botsen, waardoor er veel ruzie en onenigheid is. De wensen en behoeftes zijn meer uit elkaar komen te liggen. We zeggen wel eens “Opposites attract’ maar dat kan op den duur ook leiden tot het juist meer tegenover elkaar komen te staan. Als mensen dit zelf ook kunnen zien en de ander in hun waarde kunnen laten, is mediation ook bij deze stellen een optie, maar een overlegscheiding kan ook een goede aanpak zijn.

Wellicht kun je vrienden of familieleden die zijn gaan scheiden herkennen in één van deze categorieën of is het voor jezelf herkenbaar. Bovendien zijn er uiteraard nog veel meer redenen, iedere situatie is uniek.

Maakt het voor ons enig verschil als er iemand belt voor een scheiding? Nee hoor, helemaal niet. We bekijken en bespreken per persoon en situatie waarmee we je het beste kunnen helpen, hoe je het zelf wil aanpakken en wat we voor je kunnen doen.

Toch benieuwd naar nummer vier? Nou, dat is dan toch dat er een ander in het spel is waarop de één of de ander verliefd is geworden. Aangezien dat een buitengewoon interessant onderwerp is, waar we heel veel over kunnen vertellen en adviseren, bewaren we die voor onze volgende blog. Wordt vervolgd dus!

Voor meer informatie zie www.sportiefscheiden.nl en/of neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in het familierecht, Joyce Heuts, Moniek Hofland en Marcella de Maaré.

Back To Top