Ga naar hoofdinhoud

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik op de werkvloer komen regelmatig voor. Als dat gebeurt door een bekende Nederlander van The Voice of een directeur van een voetbalclub wordt er volop over geschreven. Maar ook onbekende Nederlanders maken zich hier schuldig aan. Voor iedere werkgever is het goed om hier beleid voor te ontwikkelen.

Verplichting werkgever

Als werkgever ben je verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of te beperken. Onder PSA vallen arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.

Rechtspraak

In de rechtspraak zijn er diverse voorbeelden te vinden van grensoverschrijdend gedrag.

Zo oordeelde de kantonrechter Utrecht eind 2021 dat een werknemer die ongepaste opmerkingen had gemaakt tegen vrouwelijke collega’s, vrouwelijke collega’s onbeschaamde whatsapp-berichten stuurde en regelmatig vrouwelijke collega’s ongewenst aanraakte, terecht door zijn werkgever op staande voet was ontslagen.

De kantonrechter Arnhem oordeelde eind 2021 dat een tandartspraktijk een transitievergoeding van € 11.963,43 bruto en een billijke vergoeding van € 100.000,- bruto moest betalen aan een tandartsassistente, die door een tandarts seksueel was geïntimideerd tijdens een zakenreis. Na die reis bleef de tandarts zich opmerkelijk gedragen. Zo kleedde hij zich soms om tussen vrouwelijke collega’s en -toen de tandartsassistente daar een melding van maakte- werd haar functie gewijzigd en kreeg zij een salarisverhoging niet. De kantonrechter oordeelde vervolgens dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar had gedragen.

Bedrijfsreglement / vertrouwenspersoon

De regelgeving en rechtspraak leren ons dat het verstandig is als werkgever regels over grensoverschrijdend gedrag op te nemen in een bedrijfsreglement of gedragscode. En wat de sanctie is als die regels overtreden worden. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding kan de overtredende werknemer op zijn of haar gedrag worden aangesproken en kan aan de overtreder bijvoorbeeld een waarschuwing worden geven of zelfs een schorsing of ontslag worden aangezegd.

Het is verder van belang dat je als werkgever die regels ook regelmatig onder de aandacht brengt van de werknemers.

Daarnaast is het verstandig om een vertrouwenspersoon aan te stellen waar de betreffende werknemer naar toe kan. Dat kan een medewerker van het bedrijf zijn of iemand “van buiten”, bijvoorbeeld van een arbodienst. Een HR-functionaris of bedrijfsmaatschappelijk werker zijn niet de meest logische personen, omdat hun verschillende rollen namelijk in conflict kunnen komen.

Wilt u een bedrijfsreglement met regels over grensoverschrijdend gedrag laten opstellen of controleren of hebt u een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan contact op met Diederik Snelder, Jan van Gool of Lieke van den Eijnden, de arbeidsrechtspecialisten van MARK Advocaten.

Back To Top