Ga naar hoofdinhoud

Geen gesprek met kind, dan geen echtscheiding

Sinds 2009 is het verplicht om bij een echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan in te dienen, waarin de belangrijkste zaken rondom het kind zijn opgenomen. Bij het indienen van zo’n ouderschapsplan hebben ouders de wettelijke plicht te laten zien op welke manier zij hun kinderen betrokken hebben bij het opstellen van het plan en het regelen van de zorgtaken. In de praktijk volstaan ouders vaak met de (standaard) mededeling dat hun kinderen op passende wijze zijn betrokken bij de verdeling van en afspraken over zorgtaken, en wordt vaak niet geluisterd naar het kind zelf.

Een familierechter uit Zwolle, de heer Hein Schröder, vond dit zorgelijk en heeft daarom een pilot ontwikkeld; het zogenaamde bruggesprek voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar.

Klik hier voor het item van Nieuwsuur over dit onderwerp.

Per 1 mei 2018 zullen familierechters aan advocaten en ouders in echtscheidingsprocedures naar het gevoerde bruggesprek met de kinderen vragen. Op deze manier worden ouders die gaan scheiden verplicht samen met hun kinderen duidelijke afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Indien dit niet gebeurt, zal de echtscheiding niet behandeld worden. De pilot duurt 1 jaar en is bedoeld voor alle echtscheidingsverzoeken die vallen onder zittingsplaats Zwolle van de rechtbank Overijssel. Gelijktijdig met deze pilot zal een onderzoek worden gedaan naar de effecten van het bruggesprek en de informatieverstrekking over de kinderen, onder begeleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Tilburg. Indien blijkt dat het bruggesprek een succes is, hoopt Rechtbank Zwolle dat het bruggesprek landelijk ingevoerd wordt.

Ouders moeten kunnen aantonen dat hun kinderen de omgangsregeling hebben besproken. Als zij geen bewijsstukken van het gesprek met hun kinderen overhandigen, zal de rechtbank het scheidingsverzoek van ouders niet in behandeling nemen. Ook een standaard antwoordenlijstje is onvoldoende.

En hoe voorkom je toch standaard antwoorden? Hiervoor heeft een werkgroep van rechters, advocaten en kinderpsychologen een formulier ontwikkeld met onderwerpen die ouders met hun kinderen moeten bespreken, zoals bijvoorbeeld de omgangsregeling, het verblijf bij beide ouders, de vakanties, verjaardagen en de school(keuze) van de kinderen. Dit vragenmodel kan als leidraad dienen tijdens het bruggesprek. Het verslag wat hieruit voortvloeit, zal aan het ouderschapsplan worden toegevoegd en vervolgens worden ingediend bij de rechtbank.

Wat vindt u? Teveel inmenging in het privé leven van ouders en kinderen of juist een goede ontwikkeling?

Uiteindelijk lijkt het bruggesprek een goed idee. Een kind moet worden gehoord en er moet naar hem/haar worden geluisterd. Belangrijk is dat kinderen nooit in de positie worden gebracht een keuze te maken. Kinderen moeten de openheid kunnen voelen zelf aan te kunnen geven wanneer bepaalde situaties hen te lastig worden.

Voor vragen over het opstellen van een ouderschapsplan, kunt u contact op nemen met Joyce Heuts of Moniek Hofland, familierechtadvocaten en scheidingsmediators bij MARK Advocaten.

 

 

 

 

Back To Top