Ga naar hoofdinhoud

Een bijzondere…. wat?!

Bijzondere curator

Een bijzondere curator kan door de rechtbank worden benoemd als er sprake is van een conflict tussen ouders. Wanneer de ouders hier niet samen uit kunnen komen en een kind daar de dupe van dreigt te worden, kan dit kind in rechte vertegenwoordigd worden door een bijzondere curator. Deze wordt dan als het ware aan het kind gekoppeld om hem of haar te helpen zijn/haar eigen mening en wensen te uiten. Dit gebeurt ofwel op verzoek van het kind zelf ofwel op verzoek van iemand uit de omgeving van het kind, of één van de ouders.

Daarnaast wordt er altijd een bijzondere curator benoemd door de rechtbank als er sprake is van een procedure die gaat over de afstamming van een kind. Bijvoorbeeld als er vervangende toestemming wordt gevraagd aan de rechter om een kind te erkennen. Of als het vaderschap wordt ontkend van een kind dat binnen een huwelijk geboren wordt maar er een andere biologische vader in beeld is. De bijzondere curator behartigt in een dergelijke procedure de belangen van het kind en adviseert de rechter over wat in het belang is van dit kind.

Wie

Meestal is de bijzondere curator een advocaat-mediator maar dat kan ook een psycholoog of een orthopedagoog zijn.  De bijzondere curator wordt benoemd door een rechter. Er is derhalve een procedure voor nodig.

Kosten

De kosten voor de werkzaamheden van deze bijzondere curator worden vergoed via gesubsidieerde rechtsbijstand. Sinds 1 januari 2019 bestaat de Stichting bijzondere curatoren Nederland (BCN). Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet de bijzondere curator zijn ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand en bij de stichting BCN.

Vragen

Mocht je vragen hebben over de benoeming van een bijzondere curator, dan kan je contact opnemen met Moniek Hofland. Moniek is ingeschreven bij de Stichting bijzondere curatoren Nederland en tevens staat zij in het register van de Raad voor Rechtsbijstand.

Back To Top