Ga naar hoofdinhoud

De AVG in 2019

 

Gisteren werd bekend dat de tennisbond KNLTB een boete heeft ontvangen van ruim een half miljoen euro voor een vermeende overtreding van de AVG. De KNLTB heeft aangekondigd in beroep te gaan. Wordt vervolgd dus. Eerst maken we nog even tijd voor een korte terugblik op hetgeen rondom de AVG gebeurde in 2019.

Rapportage AP

Op 14 februari jl. publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) immers de klachtenrapportage met de “facts & figures” over 2019. Daarin valt vooral op dat er veel meer klachten zijn ingediend dat in 2018: in totaal 27.871 en dat is een stijging van 79%. De rechten en verplichtingen die in de AVG zijn opgenomen lijken dus goed bekend te zijn.

Andere opvallende zaken uit de rapportage:

  • de AP behandelde 752 internationale klachten;
  • 33% van de klachten gaan over de eigen persoonsgegevens van de klager en 67% van de klachten waren anoniem, gingen over persoonsgegevens van derden of betroffen algemene klachten over organisaties;
  • slechts 2% van de klachten werd per post ontvangen, de rest telefonisch (51%) of via het online klachtenformulier (47%);
  • 15% van de klachten ging over direct marketing en 13% over het ongewenst doorgegeven van persoonsgegevens aan andere partijen;
  • 20 klachten gingen over het niet verwijderen van persoonsgegevens door kerken (deze klachten zullen in 2020 behandeld worden);
  • 41% van de klachten gaat over de sector zakelijke dienstverlening, tegenover slechts 1% over politie en justitie;
  • de AP heeft 138 onderzoeken uitgevoerd. In slechts 25 onderzoeken was sprake van een overtreding en is de zaak doorgestuurd naar de afdeling Handhaving voor het opleggen van een boete of andere maatregel.

Uit de rapportage blijkt dat de AVG nog altijd kampt met achterstanden en een gebrek aan capaciteit. Ook zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in de afhandeling van klachten en probeert de AP nieuwe klachten sneller af te handelen.

De hele rapportage is te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/klachtenrapportage_ap_2019.pdf

Meer weten

Meer weten over ieders rechten en plichten volgens de AVG? Neem gerust vrijblijvend contact op met onze privacy-expert Christel van den Reek.

Back To Top