Ga naar hoofdinhoud

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Van maandag 6 april tot 1 juni as. kunnen ondernemers bij het UWV een aanvraag indienen voor de tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging en behoud van Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel moet ondernemers helpen om de corona-crisis door te komen door middel van een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel.

De regering beoogde een generieke regeling in het leven te roepen, maar er blijken toch wat haken en ogen aan te zitten. Het is belangrijk dat u zich goed realiseert wat de regeling inhoudt en hoe deze werkt als u overweegt een beroep er op te doen.

 • Uw onderneming moet een omzetverlies hebben van tenminste 20% in een aaneengesloten periode van 3 maanden tussen 1 maart en 31 juli 2020;
 • Gedurende de periode van de tegemoetkoming mag geen personeel wegens bedrijfseconomische redenen worden ontslagen op straffe van een boete van 1,5 het loon van de ontslagen werknemers, boete wordt in mindering gebracht op tegemoetkoming;
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomsten om andere reden dan bedrijfseconomische (via kantonrechter/beëindigingsovereenkomst) leveren geen boete op;
 • Het personeel krijgt gedurende de tegemoetkoming 100% van het loon doorbetaald;
 • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies:
  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;
 • Het UWV werkt aan een snelle afgifte van de tegemoetkoming. Het UWV, verstrekt na een marginale toetsing van de aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt de werkelijke omzetdaling en tegemoetkoming vastgesteld en eventueel gecorrigeerd;
 • Let op, ingeleende krachten zoals payroll-medewerkers en uitzendkrachten vallen niet onder de loonsom van de inlener en deze krijgt daarover dan ook geen tegemoetkoming;
 • De loonsom is gebaseerd op de aangifte loonbelasting van januari 2020 en het loon van een werknemer waarover de tegemoetkoming wordt berekend wordt gemaximeerd op € 9.538,00 bruto per maand;

De compensatie is voor de loonsom over maart tot en met mei 2020.Ons advies is om de totale omzet over 2019 in kaart te brengen en een prognose te maken over de omzet over de periode van drie maanden waarover u dit omzetverlies verwacht. Overleg daarover eventueel met uw accountant. Maak een inschatting van de verwachte tegemoetkoming en weeg deze af tegen eventuele andere maatregelen.

Wenst u meer informatie over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid of wilt u overleggen over de maatregelen die u als ondernemer kunt nemen, neem dan contact op met Jan van Gool, Christel van den Reek, Jurgen Hooymayers en Diederik Snelder van MARK Advocaten.

 

Back To Top