Ga naar hoofdinhoud

Boete voor BKR vanwege kosten bij inzage persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aan het BKR een boete opgelegd van 830.000 euro. Waarom? Omdat de AP veel klachten kreeg over de drempels die BKR opwierp wanneer mensen hun persoonsgegevens wilden inzien.

AVG

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens. Wanneer een organisatie (zoals het BKR) persoonsgegevens over u verwerkt, kunt u een beroep op dat inzagerecht doen, bijvoorbeeld om te controleren of de verwerkte persoonsgegevens wel juist zijn. Wanneer u een inzageverzoek doet, moet de organisatie die uw persoonsgegevens verwerkt een compleet overzicht verstrekken. Dat houdt in dat de organisatie een kopie moet opnemen van elk persoonsgegeven dat de organisatie van u verwerkt. Ook als dat betekent dat bepaalde persoonsgegevens vaker in het overzicht voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer de organisatie uw adres op meerdere plekken heeft staan. Om u goed te informeren, kan het ook nodig zijn dat de organisatie informatie verstrekt over bijvoorbeeld de aard van het document waarin de persoonsgegevens staan.

Inzageverzoek

Aan een inzageverzoek mogen geen kosten worden verbonden en het inzagerecht mag ook niet door het stellen van onredelijke voorwaarden worden beperkt of uitgehold. Dat is echter wel wat het BKR deed. BKR vroeg vanaf mei 2018 namelijk een vergoeding voor het digitaal opvragen van persoonsgegevens. Als mensen hun gegevens per post wilden ontvangen, mocht dat maar 1 keer per jaar. De AP heeft over deze gang van zaken veel klachten ontvangen en dat was aanleiding om een onderzoek in te stellen.

Kosten onterecht

Uit dat onderzoek is inmiddels vast komen te staan dat BKR te hoge drempels op wierp voor inzage. BKR had geen kosten in rekening mogen brengen en mag het recht op inzage per post ook niet beperken tot slechts 1 keer per jaar. Zeker omdat zij financiële gegevens verwerken die erg belangrijk zijn en het grote gevolgen kan hebben voor betrokken als er fouten in de verwerkte persoonsgegevens staan.

BKR heeft daarom van de AP boete opgelegd gekregen van 830.000 euro. Dat is dan ook meteen de hoogste boete die tot nu toe is opgelegd.

Contact

Met vragen over privacywetgeving zoals de AVG kunt u contact opnemen met Christel van den Reek van MARK Advocaten.

Back To Top