Ga naar hoofdinhoud

Workshop bestuurdersaansprakelijkheid voor MOOIWERK

Op dinsdag 27 september jl. verzorgde Jan van Gool een workshop bestuurdersaansprakelijkheid voor MOOIWERK, partner van Breda Actief. MOOIWERK ondersteunt het vrijwilligerswerk in de gemeente Breda met kennis, advies en ondersteuning. MARK Advocaten is sinds enige jaren juridisch partner van MOOIWERK en ondersteunt MOOIWERK en de aangesloten vrijwilligersorganisaties op het gebied van juridische vraagstukken en nieuwe regelgeving waarmee de vrijwilligersorganisaties te maken krijgen.

Zo heeft Jan van Gool in het recente verleden ook al voor MOOIWERK presentaties gegeven aan bestuursleden van vrijwilligersorganisaties over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Aanleiding workshop

Zowel MOOIWERK als MARK Advocaten merken in de praktijk dat de invoering van de WBTR veel vragen en koudwatervrees bij bestuursleden en kandidaat-bestuursleden van vrijwilligersorganisaties opleveren. Betekent de verdere regulering van aansprakelijkheid dat bestuursleden sneller persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden? Of aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade van derden als de schade niet door de verzekering wordt gedekt of door de stichting of vereniging kan worden gedragen? Om deze onrust zoveel mogelijk weg te nemen, werd de workshop georganiseerd voor belangstellende bestuursleden uit de regio Breda. Ongeveer 20 bestuursleden van evenveel verschillende verenigingen en stichtingen namen aan de workshop deel.

Tijdens de workshop werden de vragen die heersen omtrent aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders beantwoord. Aan de hand van een tweetal casussen gingen de deelnemers vervolgens aan de slag om te analyseren wat er in de praktijk allemaal mis kan gaan en welke aansprakelijkheidsrisico’s bestuurders dan eventueel lopen. De avond werd vervolgens afgesloten met een bespreking van deze casussen en tips en tricks om aansprakelijkheidsrisico’s zo veel mogelijk te voorkomen. Deze worden hieronder samengevat:

Tips en Tricks ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid

  • Pas statuten en reglementen consequent toe en handhaaf ze;
  • Pas statuten z.s.m. maar uiterlijk voor 1 juli 2026 aan;
  • Zorg voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
  • Handel altijd in het belang van de vereniging/stichting;
  • Zorg voor voldoende en kwalitatief goede bestuurders;
  • Zorg voor periodieke wisseling van bestuursleden (rooster van aftreden);
  • Zorg voor volledige notulen van vergaderingen en een inzichtelijke boekhouding.

De avond werd afgesloten met de wijze raad aan bestuurders om altijd het gezonde verstand te gebruiken en je vooral niet gek te laten maken!

Wil je als bestuurder van een vereniging of stichting meer weten over de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid, neem dan contact op met Jan van Gool. Kijk ook op de website van MOOIWERK voor meer informatie: www.mooiwerkbreda.nl

 

Back To Top