Ga naar hoofdinhoud

Spybril, winstbejag en auteursrechtinbreuk

Spybrillen zijn brillen met daarin een verborgen camera. Erg handig als je een programma als Opgelicht?! of Undercover in Nederland maakt, maar als je ze in wilt zetten om opnames te maken moet je er ook rekening mee houden dat je daarmee inbreuk op auteursrechten kan maken.

Auteursrechten

Auteursrechten rusten op werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Daaronder verstaat de wet onder andere: boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften; toneelwerken; mondelinge voordrachten; choreografische werken; muziekwerken met of zonder woorden; teken-, schilder-, bouw,- beeldhouwwerken; aardrijkskundige kaarten; ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde of andere wetenschappen; fotografische werken; filmwerken; werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid; computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal.

Strafzaak

Een voortbrengsel kan ook onder het auteursrecht vallen als het niet onder deze opsomming valt, zo lang het maar een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Examens van het CBR zijn bijvoorbeeld ook auteursrechtelijk beschermd en die stonden centraal in een strafzaak bij het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2021:2934).

De verdachte in die zaak heeft opzettelijk verschillende personen opdracht gegeven om met een spybril examenvragen op te nemen bij het CBR. Vervolgens heeft de verdachte die beelden gebruikt bij de theorielessen van zijn verkeersschool. De verdachte verweerde zich door te zeggen dat alleen het filmen nog geen auteursrechtinbreuk oplevert, omdat daarmee nog geen informatie is verspreid, verveelvoudigd of geopenbaard.

Het hof gaat daar niet in mee. Volgens het hof is er toch sprake van auteursrechtinbreuk omdat ook het bewaren uit winstbejag van auteursrechtelijk beschermde werken inbreuk op de auteursrechten van het CBR maakt. De verdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 17 dagen en tot een taakstraf voor de duur van 220 uren.

Pas dus op als u de volgende keer uw spybril op zet!

Voor meer praktische adviezen op het gebied van (onder andere) auteursrecht kunt u contact opnemen met Christel van den Reek.

Back To Top