Ga naar hoofdinhoud

Letselschade op vakantie

Yes, de zon schijnt eindelijk! Wat heb ik een heerlijk weekend gehad. Volop genoten van dit mooie weer. Met de Coronacijfers gaat het ook de goede kant op. Zouden we dan eindelijk die vakantie in het buitenland kunnen gaan boeken? Persoonlijk kan ik niet wachten.

Wat voor een soort reis zou jij willen boeken? Lekker op de bonnefooi eropuit of liever een georganiseerde reis, zoals een cruise?

Een echtpaar koos voor het laatste: zij boekten via een cruisemaatschappij een mooie cruise van 21 dagen van Cuba naar Italië. Helaas liep de cruise voor het echtpaar minder gelukkig af. Het stel heeft maar een kleine week van de vakantie kunnen genieten omdat de man tijdens de cruise op het cruiseschip is gevallen en hierdoor letselschade heeft opgelopen. Hij zou gestruikeld zijn over een losliggend onderdeel van de trap. Hij besloot het er niet bij te laten zitten en stelde de cruisemaatschappij aansprakelijk voor zijn letselschade ten gevolge van het ongeval. Is de cruisemaatschappij hiervoor aansprakelijk op basis van de afgesloten pakketreisovereenkomst? De Rechtbank Noord-Holland boog zich (onder andere) recentelijk over deze vraag in dit vonnis.

Aansprakelijkheid cruisemaatschappij?

De man heeft door de val letsel aan zijn rug en nek opgelopen. De kern van het geschil gaat over de vraag of de cruisemaatschappij aansprakelijk is voor de (letsel)schade die de man stelt te hebben geleden en nog te lijden als gevolg van het hem overkomen ongeval.

Pakketreisovereenkomst en wettelijk kader

Partijen zijn een pakketreisovereenkomst aangegaan waarbij de cruisemaatschappij, als reisorganisator, zich heeft verbonden aan het echtpaar, als reizigers, een reis te verschaffen bestaande uit een 21-daagse cruise. Hierover bestaat tussen partijen geen discussie.

Volgens de wet is de reisorganisator verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere dienstverleners worden verricht. Indien een of meer reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst worden uitgevoerd, zorgt de organisator dat de zogenoemde ‘non-conformiteit’ wordt verholpen, tenzij dat onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich brengt.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt met een beroep op deze uitzonderingen, geldt dat de reiziger onder meer recht heeft op een passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die de reiziger oploopt als gevolg van de non-conformiteit (tenzij de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan bijvoorbeeld de reiziger zelf).

Verwachtingen op grond van de pakketreisovereenkomst

Het antwoord op de vraag of de cruisemaatschappij is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de pakketreisovereenkomst, is afhankelijk van de verwachtingen die de man op grond van die overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Een losliggend trapneusprofiel vergroot het risico van een val van de trap en dus ook het risico van letsel als gevolg van een dergelijke val. De man mocht dus redelijkerwijs verwachten dat hij op veilige wijze de trap op een varend cruiseschip kon afdalen en dat het trapneusprofiel niet los zou zitten.

Toedracht van het ongeval

De cruisemaatschappij betwist dat een losliggend trapneusprofiel de oorzaak van de val van de man is geweest. De cruisemaatschappij wijst erop dat het mogelijk is dat de man is gevallen doordat hij alcohol had gedronken en de trapleuning niet had vastgehouden. Dit standpunt volgt de rechter niet. De rechter komt tot de conclusie dat de cruisemaatschappij al met al onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat de door de man gestelde toedracht niet kan hebben plaatsgevonden. Vast is komen te staan dat het trapneusprofiel los zat. De algemene waarschuwingsbordjes ‘watch your step’, trapleuningen en lichtstrips waren niet afdoende om de gevaarlijke situatie met betrekking tot een loszittend trapneusprofiel op te heffen. Daarom was het voor de man niet mogelijk om op veilige wijze de trap op het varende cruiseschip af te dalen, terwijl hij dit wel redelijkerwijs mocht verwachten.

Aansprakelijk voor letselschade

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de reisdienst niet conform de pakketreisovereenkomst is uitgevoerd.

De cruisemaatschappij is op grond van artikel 7:511 BW aansprakelijk voor alle schade die de man heeft opgelopen als gevolg van de ‘non-conformiteit’. De cruisemaatschappij is dus aansprakelijk voor de schade van de man als gevolg van de val.

Ondanks dat de vakantie van het echtpaar ongelukkig is afgelopen, heeft hij gelukkig dus wel recht op de door hem geleden en nog te lijden schade ten gevolge van de val van de trap.

Neem voor vragen over letselschade contact op met Katrien Boerjan.

Back To Top