Ga naar hoofdinhoud

Je kan zelf geen afstand doen van het ouderlijk gezag

family law

Best vaak lees ik uitspraken waar ik een beetje triest van word. Dit is er zo één.

De ouders zijn gescheiden en hebben twee minderjarige kinderen, waarover zij samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Vader heeft nauwelijks contact met de kinderen en de kinderen wonen bij de moeder. De vader heeft een verzoek ingediend bij de rechtbank om te bepalen dat het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt beëindigd en de moeder alleen wordt belast met het gezag over de kinderen. Kennelijk kwam de vader tot dit besluit omdat hij vindt dat het hem onmogelijk wordt gemaakt om zijn kinderen te verzorgen en op te voeden op een manier zoals hij dat graag zou willen.

Verzoek beëindiging gezamelijk Ouderlijk Gezag

De rechtbank wijst echter in eerste instantie zijn verzoek af. De rechtbank legt hierover uit dat het uitoefenen van het ouderlijk gezag niet alleen een recht (een privilege) is maar ook de plicht omvat. Het verzekert bovendien een ouder om een belangrijke en zeer invloedrijke positie in het leven van het kind te hebben. Daar dacht echter deze vader anders over. Vermoedelijk beïnvloed door de strijd van de scheiding en de bijkomende stress.

Naar het oordeel van de rechtbank geeft de wet echter niet de mogelijkheid aan een ouder om op deze manier formeel het eigen ouderlijk gezag naast zich neer te leggen. Ouderlijk gezag omvat een recht en een plicht die een ouder wel kunnen worden ontnomen (op verzoek van een andere persoon of instantie) maar waar niet eigenstandig afstand van kan worden gedaan.

Uiteindelijk komt de beslissing er toch, omdat moeder in deze procedure alsnog zelf een verzoek om beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag heeft ingediend en de rechtbank dit heeft toegewezen omdat zij dit in het belang van de kinderen noodzakelijk vond. De reden hiervan was dat de vader herhaaldelijk en zeer uitdrukkelijk had aangegeven dat hij geen enkel contact met de moeder wilde en enige vorm van contact toch de minste voorwaarde is voor het kunnen uitoefenen van gezamenlijk gezag.

Hopelijk vinden deze kinderen en ouders toch in de toekomst een bepaalde vorm voor (minimaal) contact met elkaar. De uitspraak is te vinden op deze link: Rechtbank Gelderland 1 mei 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2887

Als u meer over het beëindigen van (gezamenlijk) ouderlijk gezag wil weten, neem dan contact op met de specialisten op het gebied van personen-en familierecht van MARK Advocaten Moniek Hofland, Joyce Heuts en Marcella de Maaré

 

Back To Top