Ga naar hoofdinhoud

Verplicht einde aan slapend dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid!

 

De Hoge Raad heeft vandaag duidelijkheid gegeven over de toelaatbaarheid van het slapend dienstverband. Al in mei 2019 publiceerden wij daar een artikel over, leest u dat gerust hier nog eens terug.

Korte reminder

Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald.

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad bracht in september 2019 haar advies aan de Hoge Raad uit. Zij was kort gezegd van mening dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt in lijn met het advies van de advocaat-generaal. Sinds er een wet is waarin is geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (de Wet Compensatie Transitievergoedingen) gaat het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, niet meer op.

Bovendien is duidelijk dat de wetgever af wil van het slapend dienstverband. Op grond daarvan brengt de eis van goed werkgeverschap mee dat een werkgever een werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen.

Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het slapend dienstverband te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Advies

Zijn er bij u vragen over het slapend dienstverband en over de mogelijkheden voor werkgevers om op grond van de per 2020 in werking tredende Wet Compensatie Transitievergoedingen betaalde of nog te betalen transitievergoedingen terug te krijgen, dan kunt u uiteraard terecht bij een van onze arbeidsrechtspecialisten: Jurgen Hooymayers, Diederik Snelder of Jan van Gool.

Back To Top